Điều chỉnh kích thước chữ

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên

(CLO) Họp phiên toàn thể tại hội trường sáng nay (8/4), với 455/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Audio

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn. 

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau kết quả kiểm phiếu được công bố, với 455/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trong số 12 thành viên Chính phủ, có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965 tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Diên có bằng cao cấp thanh vận, cử nhân lịch sử - giáo dục, cử nhân kinh tế và tiến sĩ quản lý hành chính công.

6/1992 - 2/1996: Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh

3/1996 - 12/2000: Bí thư tỉnh Đoàn; Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

12/2000 - 3/2003: Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình

3/2003 - 2/2007: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư

2/2007 - 10/2010: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

10/2010 - 4/2018: Phó bí thư rồi Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

11/2011 - 3/2015:Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

3/2015 - 7/2018: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

4/2018 - 5/2020: Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

7/2018 - 5/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

5/2020: Phó ban Tuyên giáo Trung ương

1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

4/2021: Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thành Nam