Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch tỉnh Sơn La có bị cấp dưới “qua mặt”?

(CLO) Cùng một sự việc liên quan đến đấu giá tài sản gắn liền với đất tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Mộc Châu nhưng 2 Phó chủ tịch tỉnh lại truyền đạt ý kiến của Chủ tịch tỉnh Sơn La với 2 nội dung “đá nhau” khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi, phải chăng ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đã không được cấp dưới báo cáo cụ thể vấn đề này?

Audio

Tìm hiểu sự việc, phóng viên được biết, sau khi nhận được Tờ trình số 2139 ngày 26/12/2016 của UBND huyện Mộc Châu về xin chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất khu đất của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Mộc Châu tại tiểu khu 40 thị trấn Nông trường Mộc Châu và tờ trình 17 ngày 11/1/2017 của Công ty TNHH Tuyết Sơn Sơn La về việc xin thuê đất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xưởng sản xuất và nhà lưu trú học viên dành cho người khuyết tật, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có ý kiến, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Mộc Châu và các đơn vị có liên quan xem xét, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất.

Chủ tịch tỉnh Sơn La có bị cấp dưới “qua mặt”? 1
 
Chủ tịch tỉnh Sơn La có bị cấp dưới “qua mặt”? 2
 2 văn bản cùng truyền đạt ý kiến của Chủ tịch tỉnh Sơn La nhưng có nội dung khác nhau

Ngày 2/3/2017, dưới sự chủ trì của Sở TNMT, đại diện các cơ quan đã tiến hành họp bàn giải quyết khu đất trên. Đại diện Sở Lao động, TB và Xã hội – ông Nguyễn Mạnh Du, PGĐ Sở cho biết: Sở LĐTB&XH đã giám sát, nhận thấy hoạt động dạy nghề của công ty Tuyết Sơn thực hiện rất tốt, đã đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật. Do đó, đồng tình tạo điều kiện về mặt bằng để công ty đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động dạy nghề và nghiên cứu cho Công ty Tuyết Sơn thuê khu đất đơn vị đã đề nghị.

Ông Trần Hữu Toàn, Chuyên viên phòng KTQH Sở Xây dựng cũng bày tỏ quan điểm nhất trí tạo điều kiện cho Công ty Tuyết Sơn thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động dạy nghề cho các học viên là người khuyết tật…

Đồng quan điểm nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu – ông Phạm Ðức Chính cũng khẳng định: UBND huyện Mộc Châu ủng hộ Công ty Tuyết Sơn. Ðề nghị công ty thực hiện các thủ tục để đấu giá tài sản trên đất. 

Tổng hợp các ý kiến tham gia tại buổi họp, PGĐ Sở TNMT tỉnh Sơn La – ông Phạm Văn Thi kết luận: các thành viên dự họp nhất trí với chủ trương cho Công ty TNHH Tuyết Sơn Sơn La đầu tư cơ sở hạ tầng để đào tạo nghề cho người khuyết tật trên khu đất của Trung tâm giáo dục NN và GDTX có diện tích 5.000m2. Về xử lí tài sản trên khu đất, UBND huyện Mộc Châu tổ chức bán đấu giá theo quy định với tiêu chí đấu giá tài sản trên đất cho tổ chức sử dụng làm cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật...

Trên cơ sở đó, Sở TNMT Sơn La có Tờ trình 355/TTr-STNMT ngày 15/5/2017 đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các ngành và UBND huyện Mộc Châu giải quyết một số việc liên quan đến khu đất của TTGDNN và GDTX huyện Mộc Châu. 

Truyền đạt ý kiến của ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ngày 18/5/2017, PCT tỉnh Sơn La Bùi Đức Hải đã ký Công văn số 1514/UBND-KT nêu rõ: Giao Sở Tài chính xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản Nhà nước, với tiêu chí đấu giá cho tổ chức làm cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật, hoàn thành trước ngày 15-6-2017; giao UBND huyện Mộc Châu và các đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản trên khu đất…Đề nghị Công ty TNHH Tuyết Sơn Sơn La liên hệ với UBND huyện Mộc Châu để tham gia đấu giá tài sản trên khu đất đã cấp cho Trung tân Giáo dục.

Tuy nhiên, không đầy 1 tháng sau (tức ngày 5/6/2017), cũng là truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Quốc Khánh, PCT UBND tỉnh Sơn La lại ký quyết định số: 1465/QĐ- UBND về việc thanh lý tài sản Nhà nước, căn cứ trên đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình 289/TTr-STC ngày 30/5/2017.

Theo đó, quyết định này cho phép UBND huyện Mộc Châu thanh lý tài sản Nhà nước, thu hồi tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư thành lập trường mầm non tư thục. Tài sản Trung tâm Giáo dục thuộc UBND huyện Mộc Châu, gồm: 16 loại tài sản, với tổng diện tích  4.465,53m2; Nguyên giá: 2.103.852.000 đồng; Giá trị còn lại: 507.932.000 đồng.

Phương thức thanh lý được văn bản chỉ rõ: “Phá dỡ, thu hồi vật liệu”. Lý do được đưa ra, thu hồi tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư thành lập trường mầm non tư thục trên địa bàn.

Như vậy, chưa đầy 1 tháng, đã có 2 lần truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La với nội dung "đá nhau", khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi, phải chăng ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đã không được cấp dưới báo cáo cụ thể vấn đề này?

Lãnh đạo tỉnh Sơn La phản hồi như thế nào về những nội dung khác nhau trong 2 văn bản truyền đạt ý kiến về việc đấu giá tài sản gắn liền với đất tại TTGDNN và GDTX huyện Mộc Châu.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh