Điều chỉnh kích thước chữ

Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy - TKV với phong trào thi đua yêu nước

(CLO) Trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy (VMC) – TKV, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình; chủ động và phối hợp cùng Công ty phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Công ty từng bước phát triển bền vững.

Audio

Công đoàn VMC luôn chủ động, phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh mọi hoạt động phong trào thi đua trong toàn Công ty. Chủ động đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động nhằm phát huy cao nhất tình đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo của mỗi cán bộ, công nhân trong lao động sản xuất, hoạt động văn hóa xã hội, thể thao..., góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Công ty đề ra.

Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần NLĐ”.

Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần NLĐ”.

Định kỳ hằng tháng, quý, năm Công đoàn CMC đều phối hợp với chuyên môn tổ chức phong trào thi đua yêu nước với các chủ đề riêng như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào thi đua làm công trình, việc khó... Các hoạt động phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tế.  

Qua hoạt động phong trào, mỗi năm có từ 80-90 sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa được công nhận, áp dụng vào thực tế sản xuất với giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng. Nhiều cán bộ, công nhân được công nhận là chiến sỹ thi đua, được vinh danh công nhân bàn tay vàng, kỹ sư giỏi, cán bộ quản lý giỏi, gia đình văn hóa, mẫu mực; con em học giỏi, đỗ đại học được tuyên dương, tặng quà; các hoạt động văn hóa thể thao, chương trình tham quan, đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề được quan tâm; công tác xã hội từ thiện được đẩy mạnh...

Công đoàn tổ chức nhiều giải TT-VH nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Công đoàn tổ chức nhiều giải TT-VH nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Đặc biệt, trong những ngày này, cán bộ, công nhân lao động VMC đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VMC lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Với các hoạt động trong phong trào thi đua yêu nước của mình, Công đoàn VMC liên tục được Đảng, Nhà nước, các ban ngành Trung ương, địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2018); Bằng khen của Chính phủ (năm 2013), của Tổng LĐLĐVN (năm 2019); 5 Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương và liên tục được Công đoàn cấp trên công nhận là công đoàn vững mạnh, được nhận nhiều cờ thi đua và các danh hiệu cao quý khác...

Phát huy những thành tích đạt được, những năm tới, Công đoàn VMC sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò chức năng của mình, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; phát huy quyền làm chủ của người lao động, vận động đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu, vượt khó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng CMC phát triển bền vững.

                                                         Nguyễn Ngọc Hà