Điều chỉnh kích thước chữ

Công ty CP Cảng Quảng Ninh bị phạt vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Báo nói Công luận
Công ty CP Cảng Quảng Ninh bị phạt vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

Công ty CP Cảng Quảng Ninh bị phạt vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Cảng Quảng Ninh (địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, ngày 20/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Phạt tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán (Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chưa thực hiện đăng ký giao dịch).

P.V