Điều chỉnh kích thước chữ

Cuộc thi “Viết và vẽ về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” năm 2018

(CLO) Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho toàn xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc thi "Viết và vẽ về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt" năm 2018.

leftcenterrightdel

Ảnh minh họa (ảnh: TL)

Theo Luật Trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh không bình thường về thể chất và tinh thần, không đủ điều kiện để thực hiện quyền cơ bản và hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm: trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; trẻ em phải làm việc xa gia đình; trẻ em lang thang; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em nghiện ma túy; trẻ em vi phạm pháp luật.

Cuộc thi “Viết và vẽ về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” năm 2018 nhằm thông tin bằng hình ảnh, bài viết sinh động tới đông đảo quần chúng về một bộ phận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt rất cần được toàn xã hội quan tâm, chăm sóc. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cho toàn xã hội, vận động toàn xã hội bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng ngừa, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bài viết và tranh vẽ dự thi có nội dung phản ánh về các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: Giúp đỡ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiếp cận với các dịch vụ (chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc thay thế, trợ giúp xã hội và pháp lý); Chống kì thị, phân biệt đối xử đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Đảm bảo trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các quyền của mình và được hưởng tất cả các dịch vụ xã hội cần thiết (được quan tâm, chăm sóc, học tập, vui chơi, khám chữa bệnh…) như những trẻ em bình thường khác…

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (ảnh: TL) 
Cuộc thi viết dành cho mọi công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên. Cuộc thi vẽ dành riêng cho các cháu từ 6 đến 18 tuổi. Mỗi tác giả có thể dự thi tối đa 3 tác phẩm.

Theo Thể lệ cuộc thi, bài viết và tranh vẽ dự thi là những bức tranh, bài viết chưa từng tham gia các cuộc thi trước đó; chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các bài viết dự thi phải là những câu chuyện phản ánh người thật, việc thật (bài kèm ảnh nhân vật được phản ánh trong bài) với dung lượng không quá 2.000 chữ.

Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 15/11/2018.  Tác phẩm dự thi gửi về Tạp chí Gia đình và Trẻ em, 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (bài viết dự thi cũng có thể gửi qua Email: giadinhvatreem@gmail.com).

PV