Điều chỉnh kích thước chữ

Đà Nẵng: Kỷ luật 60 đảng viên trong quý I-2019

(CLO) Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp TP Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 60 đảng viên (có 13 cấp ủy viên)

Báo nói Công luận
ảnh minh họa

ảnh minh họa

Trong quý I-2019, cấp ủy các cấp thành phố Đà Nẵng kiểm tra 28 tổ chức đảng, 41 đảng viên; giám sát 1 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra 6 đảng viên (có 3 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận tất cả đảng viên bị kiểm tra đều vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 27 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 1 tổ chức đảng, 11 đảng viên; kiểm tra 19 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 60 đảng viên (có 13 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 53, cảnh cáo 6, khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quản lý đất đai, tài chính; kê khai tài sản, thu nhập...

PV