Điều chỉnh kích thước chữ
Cần Thơ:

Dấu hiệu kê khống khối lượng để thanh toán tại dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh

(CLO) Theo Thanh tra TP Cần Thơ, việc nghiệm thu, thanh toán tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, Ban QLDA và Công ty Hiệp Hòa Phát có dấu hiệu kê khống khối lượng để thanh toán.

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: IT

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: IT

Bài liên quan

Cho cá nhân thuê đất không thông qua đấu giá

Thanh tra TP Cần Thơ có Thông báo Kết luận chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh.

Cụ thể, UBND huyện Vĩnh Thạnh cho cá nhân thuê đất không thông qua đấu giá là trái với quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2003 (Điều 118 Luật Đất đai năm 2013). Khi hết thời hạn cho thuê vào tháng 3/2016, UBND huyện Vĩnh Thạnh không thu hồi lại hoặc quản lý, khai thác phần đất trên theo quy định của pháp luật mà vẫn để cá nhân thuê đất sử dụng kinh doanh sân bóng đá mi ni và không nộp tiền thuê đất. Tính từ tháng 9/2017-12/2020, số tiền thuê đất chưa nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 59 triệu đồng.

Tại gói thầu san lấp mặt bằng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà thầu lập hồ sơ dự thầu áp dụng hệ số chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước không phù hợp, thực hiện khối lượng không đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Tại gói thầu san lấp mặt bằng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà thầu lập hồ sơ dự thầu áp dụng hệ số chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước không phù hợp, thực hiện khối lượng không đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Đối với gói thầu khối nhà chính dãy A, B và cầu nối, phần khối lượng Công ty Hiệp Hòa Phát thực hiện, việc ký kết các phụ lục hợp đồng của gói thầu không đảm bảo quy định. Việc áp dụng thời điểm điều chỉnh bù giá nhân công - máy thi công để thanh toán cho nhà thầu không đúng quy định.

Ngoài ra, việc sử dụng vật tư ốp gạch không đúng quy cách, chủng loại gạch, không có hồ sơ chứng minh khối lượng thi công, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh đơn giá chủng loại gạch ốp phát sinh. Nhà thầu thi công chưa giảm giá trị theo tỷ lệ giảm thầu trong hồ sơ dự thầu (4,417%) đối với phần phát sinh ốp tấm chì, cửa inox cảm quang tự động; lập hồ sơ phát sinh không điều chỉnh giảm các công tác xây lắp theo thiết kế ban đầu.

Chủ đầu cũng tư không tổ chức thẩm tra, phê duyệt dự toán nội dung điều chỉnh, thay đổi thiết kế các hạng mục phát sinh, như chuyển phòng mổ từ tầng trệt lên lầu 1 khối nhà B, phát sinh đường dẫn phục vụ thi công từ quốc lộ 80 đến khối nhà A, phát sinh một số công việc tại đường dẫn nối khối nhà B với khối nhà C, phát sinh do thay đổi tấm lợp mái, vật liệu thi công mái hội trường khối nhà A, từ đó không có cơ sở để xem xét, xác định khối lượng các hạng mục phát sinh.

Chủ đầu tư xác định giá trị giảm trừ theo kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tính theo tỷ lệ phần % khối lượng thực hiện của Công ty Hiệp Hòa Phát không phù hợp.

Có dấu hiệu kê khống khối lượng để thanh toán

Qua thanh tra cho thấy, việc nghiệm thu, thanh toán thì Ban QLDA và Công ty Hiệp Hòa Phát có dấu hiệu kê khống khối lượng để thanh toán, cụ thể:

Tại thời điểm ngày 31/12/2008: Theo Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ngày 29/12/2008 do Ban QLDA và Công ty Hiệp Hòa Phát ký xác nhận để thanh toán vốn đầu tư, có giá trị là 6.688.961.272 đồng; theo Biên bản ngày 26/10/2009 giữa Ban QLDA, Công ty Hiệp Hòa Phát và đơn vị tư vấn giám sát về việc xác định khối lượng đơn vị thi công thực hiện từ ngày khởi công đến ngày 1/1/2009, thể hiện khối lượng nghiệm thu trước ngày 1/1/2009 là 1.529.819.922 đồng.

Thông báo kết luận thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo kết luận thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh

Như vậy, Ban QLDA và Công ty Hiệp Hòa Phát có dấu hiệu kê khống khối lượng để thanh toán vốn đầu tư, với giá trị chênh lệch tạm tính là 5.159.141.350 đồng, trong đó giá trị đã thanh toán cho nhà thầu không có khối lượng thực tế, tạm tính là 3.470.180.078 đồng.

Tại thời điềm ngày 12/3/2013: Theo Phụ lục 3a tại Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành lập ngày 12/3/2013 và Biên bản xác định giá trị còn lại chưa thực hiện lập ngày 4/11/2014, cho thấy, trong tổng giá trị khối lượng của Hợp đồng chính, có 5.054.705.817 đồng được Chủ đầu tư xác định là Công ty Hiệp Hòa Phát chưa thực hiện và giao cho Công ty TNHH Xây dựng Ngân Hùng tiếp tục thi công.

Qua kiểm tra, đối chiếu cho thấy, trong tổng giá trị khối lượng 5.054.705.817 đồng, có 4.068.331.834 đồng đã được nghiệm thu cho Công ty Hiệp Hòa Phát. Như vậy, trong tổng giá trị khối lượng Công ty Hiệp Hòa Phát thực hiện và đã được nghiệm thu là 21.748.017.558 đồng, có 4.068.331.834 đồng không có khối lượng thực tế.

Tại thời điểm thanh tra, các tổ chức, cá nhân có liên quan không cung cấp được hồ sơ để chứng minh, giải trình cho khối lượng không có thực tế, nhưng đã thanh toán. Giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán, không có thực tế, tính đến ngày 12/3/2013 là 4.068.331.834 đồng, trong đó, số tiền đã thanh toán cho nhà thầu thi công nhưng không có khối lượng thực tế, tạm tính là 3.820.314.276 đồng.

Phần khối lượng Công ty TNHH Xây dựng Ngân Hùng thực hiện: Chủ đầu tư chưa giảm trừ khối lượng theo kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch & Đầu tư; thanh toán khối lượng ở một số công tác sai quy định, sử dụng vật tư không đúng theo dự toán phát sinh được duyệt.

Đối với gói thầu Khối nhà chính dãy C, D và các hạng mục phụ trợ, Công ty IDICO tạm ứng vốn đầu tư nhưng không thực hiện, kéo dài nhiều năm, không có khối lượng để hoàn ứng, tại kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã kiến nghị thu hồi tạm ứng nộp ngân sách, với số tiền là 2.053.740.001 đồng.

Gây lãng phí, thiệt hại cho ngân sách

Ngoài ra, Ban QLDA và Công ty IDICO còn có hành vi nghiệm thu vượt khối lượng thi công thực tế, làm tăng giá trị phải thanh toán cho nhà thầu, gây thiệt hại cho ngân sách tại thời điểm thực hiện, có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng.

Phần khối lượng Công ty TNHH Xây dựng Ngân Hùng thực hiện: Chủ đầu tư thanh toán chi phí thiêt kế cho đơn vị tư vấn để lập lại hồ sơ thiêt kế bản vẽ kỹ thuật thi công - dự toán của gói thầu không đúng quy định; Chủ đầu tư tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền chỉ định thầu phần giá trị còn lại của Khối nhà dãy C, D và các hạng mục phụ trợ không đúng quy định; Công tác xây lắp, nghiệm thu, thanh toán: Dự toán thừa khối lượng, không thực hiện theo thiết kế nhưng vẫn thanh toán cho nhà thầu. Trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Ban QLDA và cán bộ kỹ thuật.

Đối với gói thầu Hệ thống thiết bị không chuyên dùng: Chủ đầu tư cho phép chuyển đổi mã hiệu, nhãn mác 2 sản phâm giường lưu bệnh thông dụng sơn tĩnh điện và tủ đầu giường sơn tĩnh điện trong quá trình thực hiện hợp đồng theo đề nghị của nhà thầu là không có căn cứ, trái với thỏa thuận liên danh và Luật Đấu thầu năm 2005. Trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Ban QLDA, ngoài ra cũng có phần trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn năm 2010.

Đối với gói thầu Thiết bị phòng mổ và gói thầu Chẩn đoán hình ảnh: Lập hồ sơ mời thầu làm hạn chế nhà thầu tham gia đấu thầy hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu. Công tác đấu thầu gói Thiết bị phòng mổ không hiệu quả, gây lãng phí ngân sách Nhà nước, phụ lục kèm theo Hợp đồng của gói thầu không thể hiện nhãn hiệu, xuất xứ, các thông số kỹ thuật theo hồ sơ dự thầu và hồ sơ không đầy đủ thành phần theo quy định. Nội dung Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị của 2 gói thầu không phù hợp hồ sơ dự thầu.

Đối với một số gói thầu được chỉ định thầu: Chủ đầu tư thuê tư vấn Chứng nhận chất lượng công trình đối với hạng mục san lấp mặt bằng bổ sung, gây lãng phí chi phí đầu tư; dự toán công tác đào hố trồng cây thuộc gói thầu trồng cây xanh, thảm cỏ không hợp lý; chấp nhận cho nhà thầu thay đổi nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa của thiết bị vòi nước nóng lạnh thuộc gói thầu Hệ thống cung cấp nước nóng nhưng không có hồ sơ điều chỉnh, chưa đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư của gói thầu này nên khi đưa vào sử dụng đã không phát huy hiệu quả và hiện nay đã ngưng hoạt động, gây lãng phí vốn đầu tư;

Việc thanh toán chi phí chuyển giao tập huấn sử dụng phần mềm của gói thầu Hệ thống mạng, máy vi tính không có hồ sơ chứng từ để chứng minh; hồ sơ đề xuất chỉ định thầu gói thầu Hệ thống camera, âm thanh, điện thoại không đảm bảo theo hồ sơ yêu cầu, nhưng vẫn xét đạt; Chủ đầu tư tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền chỉ định thầu gói thầu 4 khối nhà phụ trợ không đúng quy định, thay đổi thiết kế thi công trần khối nhà công vụ và khoa dinh dưỡng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại gói thầu Lò đốt rác, sau khi nhận bàn giao công trình từ nhà thầu, các đơn vị có liên quan đã để xảy ra mất trộm một số chi tiết của thiết bị, với giá trị ước tính khoảng 561.000.000 đồng, không có hồ sơ xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, hiện nay vẫn chưa có phương án khắc phục.

Trong khi đó, tại gói thầu Hệ thống xử lý nước thải + thiết bị công tác đánh giá hồ sơ đề xuất của đơn vị tư vấn đối với 2 gói thầu chưa chặt chẽ, dẫn đến nhà thầu không đáp ứng được hồ sơ yêu cầu nhưng vẫn được đánh giá đạt yêu cầu; Nhà thầu tư vấn lập dự toán sai quy định, dẫn đến lập thừa khối lượng so với thiết kế ở hạng mục xây lắp của gói thâu, thay đổi biện pháp thi công không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách, trong đó không thu hồi được của Trung tâm Công nghệ Môi trường & Dịch vụ tư vấn Đầu tư là 28.571.496 đồng, của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Dịch vụ Đồng Bằng là 5.807.116 đồng (do 2 đơn vị này đã giải thể),...

Việc chỉ định thầu tư vấn lập dự toán và thẩm tra dự toán các gói thầu thiết bị không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Minh Chí

 
 
Tin mới
Breanna Myles bật ngã khi đăng quang cuộc thi Miss Teen USA 2021

(CLO) Trong giây phút được xướng tên đăng quang Miss Teen USA 2021, Breanna Myles bật ngửa trên sân khấu. Cô khóc và không thể kiềm chế cảm xúc khi được trao vương miện.

Hà Nội: Học sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vắc xin COVID-19 một ngày

(CLO) Một nữ sinh lớp 9 tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã tử vong sau một ngày tiêm vắc xin COVID-19.

Dự báo thời tiết 29/11/2021: Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa lớn

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Phía Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trời nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ngắm biệt thự xa hoa, hoành tráng của ca sĩ Lệ Quyên

(CLO) Hai tháng qua, Lệ Quyên bận rộn hoàn thiện những công đoạn cuối cho biệt thự mới ở TP HCM để kịp dọn về ở trong năm 2021.

Chủ tịch nước gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva

(CLO) Ngày 28/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trụ sở Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva và gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Tatiana Valoya.

Thành phố Hồ Chí Minh có 3 quận tăng cấp độ dịch

(CLO) Có 3 quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước, từ cấp 1 lên cấp 2 là quận 4, Bình Thạnh và quận Tân Phú

4 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

(CLO) Bảo hiểm thất nghiệp đã giúp nhiều người lao động có được một khoản tiền để trang trải cuộc sống trong thời gian không có việc làm. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều người vẫn chưa nhận bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, trường hợp nào người lao độn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ công bố huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới

(CLO) Ngày 28/11, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự buổi lễ.

Tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống của hai nước Việt Nam - Rumani lên tầm cao mới

(CLO) Ngày 28/11, Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026, gặp mặt nhân kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Rumani và 30 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani. Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.