Điều chỉnh kích thước chữ

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn bảo trì thuộc kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ

(CLO) Tổng cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bảo trì và giải ngân vốn bảo trì thuộc kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2019.

Báo nói Công luận
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bảo trì và giải ngân vốn bảo trì thuộc kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2019

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bảo trì và giải ngân vốn bảo trì thuộc kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2019

Theo đó, tính đến ngày 31/10/2019, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án, công việc bảo trì có khối lượng thực hiện đạt 3.897 tỷ đồng, ứng với 42,6% so với 9.136 tỷ của 5 đợt giao dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương của năm 2019.

Giải ngân đạt 4.435 tỷ đồng, ứng với 59,2% so với kinh phí đã cấp từ đầu năm đến nay là 7.483 tỷ đồng. 

Đánh giá của Tổng cục đường bộ Việt Nam, kết quả như trên là rất chậm, thấp hơn nhiều so với các năm trước, có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch bảo trì và kế hoạch giao dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương của năm 2019.

Với mục tiêu hoàn thành 100% giải ngân vốn và kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2019 tại tất cả các đơn vị sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Tổng cục đường bộ Việt Nam yêu cầu:

Các Vụ tham mưu thuộc Tổng cục và Cục Quản lý xây dựng đường bộ khẩn trương phê duyệt các dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các thủ tục, các tờ trình, văn bản đề xuất của các Cục Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, Sở GTVT gửi trình, báo cáo.

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu đề xuất tháo gỡ các vướng mắc có liên quan đến công tác bảo trì, công tác giải ngân thuộc kế hoạch bảo trì, kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2019. Đôn đốc, kiểm tra các Cục, Sở, Ban Quản lý dự án triển khai các dự án.

Tổng cục đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đôn đốc, kiểm tra các nhà thầu thi công sửa chữa, nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đẩy nhanh tiến độ các dự án bảo trì, hợp đồng đã ký.

Đẩy mạnh hoàn thành các thủ tục và sớm giải ngân hết số vốn được giao. Chú trọng đến thi công, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu các công việc có giá trị dự toán lớn, tỷ lệ giải ngân cao nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và thủ tục xây dựng.

Đồng thời tháo gỡ các khó khăn sớm cho các nhà thầu trên cơ sở bảo đảm quy định; kiên quyết xử lý tư vấn, tổ chức cá nhân gây cản trở thi công.

Đối với các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, sửa chữa điểm đen đã có chủ trương nhưng chưa hoàn thành thủ tục để triển khai thi công thì phải tập trung lực lượng để hoàn thành sớm nhất các thủ tục.

Tăng cường kiểm tra các nhà thầu, các đơn vị tư vấn, các đơn vị quản lý dự án, các phòng và đơn vị trực thuộc để đôn đốc việc thực hiện theo tinh thần khẩn trương, tích cực; tuyệt đối không được nhũng nhiễu, kéo dài.

Thế Anh