Điều chỉnh kích thước chữ

Điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương

(CLO) Chính phủ đồng ý điều chỉnh tuyến Quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ra khỏi Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Audio
Chính phủ đồng ý điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương.

Chính phủ đồng ý điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định đố 195/TTg-CN về việc điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13436/BGTVT-KCHT ngày 30/12/2020), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 383/BXD-HTKT ngày 3/2/2021), Bộ Kế hoạch & Đầu tư (văn bản số 421/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25/1/2020), Bộ Tài Chính (văn bản 875/BTC-QLCS), Bộ Tư pháp (văn bản số 207/BTP-PLDSKT ngày 25/1/2021) về việc điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Đồng ý ý điều chỉnh tuyến Quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ra khỏi Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền việc điều chuyển tuyến quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn gia cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, đầu tư theo quy định.

Trên cơ sở quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tải sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định pháp luật.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/2/2013 thì quốc lộ 2B từ Dốc Láp đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc), dài 25 km được hoàn thiện nâng cấp trong khu vực thành phố đạt tiêu chuẩn đường đô thị, đoạn còn lại tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe.

Quốc Trần