Điều chỉnh kích thước chữ

Điều động, bổ nhiệm hai Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

(CLO) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, ông Nguyễn Hoàng Anh làm Trợ lý Chủ tịch nước.

Audio
Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc.

Theo đó, tại Quyết định số 688/QĐ-CTN, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Quyết định 689/QĐ-CTN, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

PV