Điều chỉnh kích thước chữ

Đồng chí Nguyễn Gia Thụy làm Bí thư Chi bộ Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2022

(CLO) Ngày 25/3 tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng Bộ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Audio
Các đồng chí thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đồng chí thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, các lãnh đạo đại diện các ban, đơn vị Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí thuộc Chi bộ Văn phòng Hội.

Chủ trì Đại hội gồm 3 đồng chí. Ảnh: Sơn Hải

Chủ trì Đại hội gồm 3 đồng chí. Ảnh: Sơn Hải

Theo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam hiện có 18 đảng viên và trong đó có 95 % đảng viên có trình độ đại học và trên đại học.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội Chi bộ bầu Chi ủy gồm 3 đồng chí, do đồng chí Chánh Văn phòng là Bí thư Chi bộ. Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dầu gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc gia tăng nhưng được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Cơ quan TW Hội, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam nên Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ thường xuyên quan tâm, nắm bắt diễn biến tư tưởng, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể, Chi bộ.

Chi ủy luôn chú trọng triển khai việc học tập và quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để đưa chủ trương, nghị quyết đi vào thực tiễn. Quan tâm đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề, tăng cường trách nhiệm và sự lãnh đạo của cấp ủy, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Việc chấp hành các văn bản của Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết được 100% đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc thực hiện.

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK ngày 25/01/2017 và Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 25/10/2017 của Đảng ủy Khối được triển khai nghiêm túc, đạt chất lượng tốt. Cán bộ, đảng viên và người lao động trong Văn phòng đã tích cực tham gia, thảo luận ý kiến trong hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết do Đảng ủy cơ quan tổ chức, và 100% đã đăng ký thực hiện việc nêu gương, cam kết thực hiện Nghị quyết.

Cùng với đó là việc thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, Chi bộ luôn gắn với việc xây dựng bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định theo đặc thù của công tác văn phòng. Việc chỉ đạo triển khai Chỉ thị được Chi ủy quan tâm sâu sát, đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ để quán triệt việc thực hiện đến từng cán bộ, nhân viên Văn phòng.

Đại hội được thực hiện đúng điều lệ, nghiêm túc. Ảnh: Sơn Hải

Đại hội được thực hiện đúng điều lệ, nghiêm túc. Ảnh: Sơn Hải

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quan tâm lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu cho lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam triển khai Chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác hàng năm của Hội, trực tiếp thực hiện tốt những công việc được giao. Công tác hành chính quản trị, tài chính kế toán, đối ngoại, quản lý tài sản được chỉ đạo sát sao, không để xảy ra sai sót, đạt kết quả tốt.

Không chỉ vậy, các cuộc sinh hoạt Chi bộ hàng tháng luôn dành thời gian để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tháng qua và phổ biến, quán triệt công tác trong thời gian tới để đảm bảo đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Chi ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động chuyên môn; phát huy vai trò của người lao động và tập thể trong việc tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị từng bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao vai trò vị trí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Về công tác tổ chức, Chi bộ phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng và Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội trong việc chỉ đạo công tác nhân sự và tổ chức cán bộ. Đặc biệt, Chi ủy quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, phân công nhiệm vụ cho từng chi ủy viên nên công tác Đảng vụ, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Bên cạnh đó, 5 cán bộ, đảng viên trong Chi bộ được cơ quan cử đi học và hoàn thành các lớp cao cấp lý luận chính trị. Các học viên được cử đi dự lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đều tích cực học tập, đạt kết quả cao trong khóa học, trong đó 1 cán bộ cấp vụ tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ, 1 cán bộ cấp phòng tham gia khóa bồi dưỡng công tác quản lý cho lãnh đạo cấp phòng. 

Không những vậy, Chi bộ chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng: Chi hội Nhà báo Văn phòng, Tổ Công đoàn…xây dựng khối tổ chức đoàn kết, vững mạnh.

Đối với công tác xây dựng Chi bộ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trực tiếp là Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội, Chi bộ không ngừng nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nhằm tạo sự chuyển biến thật sự trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Chi ủy quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Sinh hoạt Chi bộ hàng tháng được tổ chức đều đặn, nội dung và chất lượng được nâng cao, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; ý thức của đảng viên được nâng lên rõ rệt. Sinh hoạt Chi bộ tập trung vào các nội dung thiết thực như nâng cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu, nói đi đôi với làm, công tác dân vận, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí v.v.

Chi bộ cũng tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng đều đặn, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt Chi bộ đã được đổi mới, hình thức sinh hoạt đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng. Đặc biệt, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt 2 chuyên đề gắn với chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và tích cực cụ thể hóa để triển khai áp dụng vào thực tiễn công tác. Đó là chuyên đề “Sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm” và “Công tác quản trị Văn phòng trong cách mạng công nghiệp 4.0”.

Trong sinh hoạt, Chi bộ đã phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trên tinh thần đoàn kết, cầu thị, tạo điều kiện để đảng viên trao đổi, thảo luận rộng rãi và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ cũng như trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên. 

Chi bộ cũng nghiêm túc thực hiện việc mở các loại sổ sách theo quy định của Đảng, như Sổ thu, chi đảng phí; Sổ theo dõi công văn đi, đến; Sổ quản lý đảng viên; Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi ủy; Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ. Tình hình chính trị nội bộ của toàn Chi bộ ổn định, không có vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận. Việc thu nộp đảng phí đúng quy định. Chế độ báo cáo  được thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín. Ảnh: Sơn Hải

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín. Ảnh: Sơn Hải

Đối với công tác phát triển Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã kết nạp vào Đảng 5 đồng chí và chuyển đảng chính thức cho 4 đồng chí, tiếp nhận 01 đảng viên từ cơ quan khác chuyển về, chuyển sinh hoạt 1 đảng viên đến Chi bộ khác trong cơ quan. Bên cạnh đó cũng trong nhiệm kỳ, 2 đồng chí đã được tặng huy hiệu tuổi Đảng, trong đó 1 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Và Đảng viên trong chi bộ đều gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Việc thực hiện Quy định 57-QĐ/TW và triển khai Chỉ thị 39-CT/TW về bảo vệ chính trị nội bộ được chi bộ chấp hành nghiêm túc. Toàn thể đảng viên trong chi bộ đều ý thức sâu sắc việc thực hiện nghiêm nguyên tắc đảng và kỷ luật phát ngôn, phát huy tinh thần đoàn kết, thân ái. Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức quần chúng được Chi bộ hết sức quan tâm.

Bên cạnh đó, về công tác kiểm tra, giám sát, công tác thu - chi đảng, Chi bộ quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Chi bộ đã ban hành 3 Chương trình về công tác kiểm tra, giám sát: Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017-2020 số 02-CTr/CBVP; Chương trình số 01-CTr/CBVP, ngày 01/03/2019 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, và Chương trình số 01-CTr/CBVP, ngày 10/03/2020 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc kiểm tra, giám sát định kỳ được tiến hành kịp thời, hiệu quả với tất cả các đảng viên. Các đồng chí được giám sát đều nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm theo quy định.

Về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2022 cũng đã được Chi bộ đặt ra mục tiêu phấn đấu và trong đó một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ cần đạt được như: 100% đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các Chỉ thị, Nghị quyết khác của Đảng; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên không vi phạm các quy định, quy chế của cơ quan, Quy định về 19 điều đảng viên không được làm, 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng-chính trị, đạo đức-lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Ban hành từ 1 đến 2 nghị quyết chuyên đề; Kết nạp từ 2- 3 đảng viên.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự và chỉ đạo tại Đại Hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định rằng thời gian qua, Chi Bộ Văn phòng của Hội đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra, có tinh thần đoàn kết cũng như phối hợp hiệu quả với các đơn vị để đạt được những kết quả đảng ghi nhận. Đồng chí Hồ Quang Lợi mong muốn trong thời gian tới, Chi bộ sẽ cần nỗ lực hơn nữa, nâng cao hơn chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và phải đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng để vững mạnh hơn nữa.

Tại Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, bao gồm: Đồng chí Nguyễn Gia Thụy, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam làm Bí Thư Chi bộ; đồng chí Phan Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Thị Hương Giang, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán văn phòng HNBVN làm Chi ủy viên. 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận

Hoàng Huy - Sơn Hải