Điều chỉnh kích thước chữ

Dự kiến huy động trái phiếu Chính phủ qua kênh đấu thầu khoảng 260.000 tỷ đồng

(CLO) Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến khối lượng trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2019 sẽ huy động qua kênh đấu thầu khoảng 260.000 tỷ đồng; kỳ hạn phát hành bình quân khoảng 13 năm.

Báo nói Công luận
Dự kiến huy động trái phiếu Chính phủ qua kênh đấu thầu trong năm 2019 khoảng 260.000 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Dự kiến huy động trái phiếu Chính phủ qua kênh đấu thầu trong năm 2019 khoảng 260.000 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Theo KBNN sẽ có một số định hướng trong công tác huy động vốn, theo đó, sản phẩm sẽ tập trung vào trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm có kỳ trả lãi chuẩn hoặc loại long/short coupon; tiếp tục tái cơ cấu danh mục TPCP, dự kiến hoán đổi khoảng 20.000 tỷ đồng TPCP đến hạn trả nợ trong năm 2019 và năm 2020.

Bên cạnh đó sẽ thí điểm phát hành một số mã trái phiếu chuẩn để PDs thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn; phát hành TPCP hỗ trợ thanh khoản cho PDs khi thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn nhưng không có đủ TPCP để giao dịch; định kỳ hàng quý, phối hợp với các đơn vị, trao đổi với các nhà tạo lập thị trường về công tác phát hành TPCP và địch hướng chính sách để phát triển thị trường trái phiếu.

Cũng trong năm 2019 này, Ngân hàng Nhà nước và thành viên thị trường sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin về kế hoạch, thời điểm, kỳ hạn, lãi suất phát hành trong công tác phát hành trái phiếu và điều hành chính sách tiền tệ. Nâng cao sự phối hợp giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến phát triển thị trường trái phiếu trong mối liên kết với thị trường tiền tệ; trao đổi, tham vấn giữa cơ quan quản lý với các PDs theo định kỳ về diễn biến thị trường và tình hình phát hành trái phiếu.

Theo thống kê, năm 2018, KBNN đã huy động được 165.797 tỷ đồng, tăng 3,7%  so với năm 2017, đạt 94,7% kế hoạch năm điều chỉnh. Ngân hàng Chính sách xã hội huy động được 9.670 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2017, đạt 100% kế hoạch năm. Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 16.545 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2017, đạt 48,6% kế hoạch năm.

Cũng trong năm 2018 vừa qua, trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết TPCP đạt hơn 1,08 triệu tỷ đồng, tương đương 21,7% GDP của năm 2017, tăng 8,92% so với năm 2017.

Ngọc Hà