Điều chỉnh kích thước chữ

Gia Lai: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Koong Chiêng

(CLO) UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Văn Hải Hội bằng hình thức cảnh cáo do dính nhiều sai phạm.

Báo nói Công luận
Một cây sơn huyết dài khoảng 20 m mà lâm tặc bỏ lại vì thân có bọng. Ảnh: L.G

Một cây sơn huyết dài khoảng 20 m mà lâm tặc bỏ lại vì thân có bọng. Ảnh: L.G

Theo UBKTTW, sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Văn Hải Hội, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Koong Chiêng về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép, để người dân lấn chiếm đất rừng thuộc Công ty quản lý; UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kết luận: Với trách nhiệm là chủ rừng nhưng đồng chí Hội đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tình trạng khai thác rừng, người dân chặt phá rừng, lấn chiếm đất làm nương rẫy trái phép; tính từ tháng 7-2018 đến hết quý I-2019 đã xảy ra 9 vụ khai thác rừng trái phép, có 275 cây bị chặt hạ, trong đó có 197 cây xác định được khối lượng 62,066m3 gỗ; 78 cây bị chặt hạ không xác định được khối lượng.

Toàn bộ các vụ việc nêu trên đều chậm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý, số gỗ bị chặt hạ nằm rải rác cả cũ và mới tại các tiểu khu thuộc Công ty quản lý; hầu hết số gỗ sau khi khai thác đã được vận chuyển đi nơi khác để tập kết và tiêu thụ. Các vụ việc xảy ra đều không xác định được đối tượng vi phạm và không đủ điều kiện khởi tố; sau khi phát hiện phần lớn cây rừng đã bị chặt hạ hoàn toàn, không có khả năng phục hồi; việc xử lý của các cơ quan chức năng và biện pháp ngăn chặn của chủ rừng chưa triệt để và đủ mạnh... Vì vậy, việc chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng thuộc Công ty quản lý xảy ra liên tiếp trong thời gian dài.

Qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Văn Hải Hội bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, yêu cầu đồng chí Văn Hải Hội lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ, nhân viên Công ty thực hiện tốt Luật Bảo vệ và phát triển rừng; có kế hoạch tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp khai thức vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trái pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các phòng chuyên môn và cán bộ nhân viên; tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giữa Công ty với các lực lượng chức năng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng trong nhân dân.

PV