Điều chỉnh kích thước chữ

Giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 của Nhà xuất bản Giáo dục tăng phi mã

(CLO) Theo công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa lớp 2 tăng hơn 3 lần, giá sách giáo khoa lớp 6 tăng hơn 2 lần so với sách giáo khoa trong năm học 2019 - 2020.

Audio

Nhà xuất bản Giáo dục vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022.

Sách giáo khoa lớp 2, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" có tổng cộng 10 cuốn (Tiếng Việt 2 tập một; Tiếng Việt 2 tập hai; Toán 2 tập một; Toán 2 tập hai;

Tự nhiên và Xã hội 2; Đạo đức 2; Âm nhạc 2; Mỹ thuật 2; Hoạt động trải nghiệm 2; Giáo dục thể chất 2) có giá 186.000 đồng/bộ.

Giá sách giáo khoa tiếp tục tăng phi mã (ảnh nguồn internet).

Giá sách giáo khoa tiếp tục tăng phi mã (ảnh nguồn internet).

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" gồm 10 cuốn (Tiếng Việt 2 tập một; Tiếng Việt 2 tập hai; Toán 2 tập một; Toán 2 tập hai;

Tự nhiên và Xã hội 2; Đạo đức 2; Âm nhạc 2; Mỹ thuật 2; Hoạt động trải nghiệm 2; Giáo dục thể chất 2) có giá 179.000 đồng/bộ.

Sách giáo khoa Tiếng Anh có: Tiếng Anh 2 giá 52.000 đồng; Tiếng Anh 2 Family and Friends giá 79.000 đồng.

Trong khi đó, bộ sách giáo khoa lớp 2 năm học 2019- 2020 chỉ có giá 53. 000 đồng.

Một bộ sách giáo khoa lớp 2 mới đã tăng gấp hơn 3 lần giá sách giáo khoa cũ.

Trong khi, nội dung chương trình thì chương trình mới được cho nhẹ hơn chương trình cũ, nội dung sách giáo khoa chuyển tải vì thế ít hơn sách cũ.

Đối với sách giáo khoa lớp 6, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" gồm 13 cuốn (Toán 6 tập một; Toán 6 tập hai; Ngữ văn 6 tập một; Ngữ văn 6 tập hai; Khoa học tự nhiên 6; Lịch sử và Địa lý 6;

Giáo dục công dân 6; Âm nhạc 6; Mỹ thuật 6; Công nghệ 6; Tin học 6; Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6; Giáo dục thể chất 6) có giá 245.000 đồng/bộ.

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" có 12 cuốn (Toán 6 tập một; Toán 6 tập hai; Ngữ văn 6 tập một; Ngữ văn 6 tập hai; Khoa học tự nhiên 6; Lịch sử và Địa lý 6; Giáo dục công dân 6; Âm nhạc 6;

Mỹ thuật 6; Công nghệ 6; Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6; Giáo dục thể chất 6) có giá 234.000 đồng/bộ.

Sách giáo khoa Tiếng Anh gồm: Tiếng Anh 6 tập 1 giá 38.000 đồng; Tiếng Anh 6 tập 2 giá 38.000 đồng; Tiếng Anh 6 Friends Plus giá 89.000 đồng.

Trong khi đó, bộ sách giáo khoa lớp 6 chương trình cũ bao gồm cả sách Tiếng Anh trong năm học 2019 – 2020 cũng chỉ có giá 115 nghìn.

Với mức giá như trên, có thể thấy về nội dung, chất lượng chưa thể so sánh nhưng giá tiền phụ huynh mua sách cho con đã tăng lên gấp 2 lần.

Trinh Phúc