Điều chỉnh kích thước chữ

Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư tháng 1 năm 2019 đạt 0,5% kế hoạch được giao

(CLO) Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/01/2019 là hơn 2.461 tỷ đồng, đạt 0,5% kế hoạch Quốc hội giao (416.800 tỷ đồng) và đạt 0,69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (hơn 355.617 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 31/01/2019 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm là hơn 2.461 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Tính đến hết ngày 31/01/2019 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm là hơn 2.461 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Trong đó, các bộ, ngành trung ương chưa thực hiện giải ngân; các địa phương giải ngân được hơn 2.461 tỷ đồng (toàn bộ số vốn giải ngân là vốn cân đối ngân sách địa phương), đạt 0,8% so với kế hoạch Quốc hội đã phân bổ và đạt 0,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2019 của các dự án, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1897/QĐ-TTg. Căn cứ kế hoạch được giao, các đơn vị gửi Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch) làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và kịp thời nhập kế hoạch vốn trên hệ thống Tabmis theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Được biết, tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 được Quốc hội giao là 416.800 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trong nước là 369.300 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 47.500 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 355.617 tỷ đồng, đạt 85,32% so với kế hoạch Quốc hội giao. Trong đó: Vốn trong nước là hơn 326.980 tỷ đồng; vốn nước ngoài là hơn 28.637 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 1 năm 2019 của Cục Đầu tư nước ngoài, trong tháng 1 năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,55 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, khu vực FDI xuất siêu 1,83 tỷ USD trong tháng đầu năm. Trong đó, xuất khẩu đạt 13,58 tỷ USD, bằng 94,9% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 67,9% kim ngạch xuất khẩu;  nhập khẩu đạt 11,75 tỷ USD, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 56,4% kim ngạch nhập khẩu.

Song Nguyên