Điều chỉnh kích thước chữ

Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt đến hết năm 2021

(CLO) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành đến hết năm 2021.

Audio
Chính sách giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chính sách giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ Tài chính đề xuất giảm về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. Hiện tại, mức phí này đang là 8%.

Thông tư 12/2021/TT-BTC có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021. Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo quy định cũ.

Cũng theo Thông tư 12, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện kê khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo tháng, quyết toán năm và nộp 100% số tiền phí vào ngân sách ngân sách trung ương.

Thế Vũ