Điều chỉnh kích thước chữ

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND tại tỉnh Bắc Ninh

(CLO) Ngày 23/3, đoàn công tác của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã tiến hành giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bắc Ninh.

Audio
Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được tiến hành đảm bảo về nội dung, đúng thời gian theo luật định. Các tiểu ban giúp việc, sở, ban, ngành, thành viên Ủy ban Bầu cử của tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ đã đề ra.

Về đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tỉnh Bắc Ninh chia làm 3 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu là 7 đại biểu (trong đó có 3 đại biểu được Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu do địa phương giới thiệu). Bầu cử HĐND cấp tỉnh tại 15 đơn vị, số lượng đại biểu được bầu 56 đại biểu; bầu cử HĐND cấp huyện tại 74 đơn vị với tổng số đại biểu được bầu 272 đại biểu và 937 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với tổng số đại biểu được bầu là 3.189 đại biểu.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử dại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại hội nghị hiệp thương lần hai đã thống nhất, biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIX (chưa tính 3 ứng cử viên Trung ương giới thiệu về) và 112 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện và đại biểu HĐND cấp xã đang tổng hợp kết quả hội nghị hiệp thương lần hai.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong triển khai thực hiện công tác bầu cử. Bắc Ninh đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bài bản, trách nhiệm, khoa học, quán triệt tốt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan hữu quan.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc, rà soát triển khai các văn bản quy định của Trung ương, đặc biệt việc tiếp nhận, rà soát chặt chẽ hồ sơ ứng cử chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Đồng thời, có kế hoạch, bảo đảm các điều kiện tổ chức các hội nghị cho đại biểu quốc hội, HĐND tiếp xúc với cử tri. Để công tác bầu cử được diễn ra bảo đảm an toàn, đúng quy định, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh theo dõi, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu; Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập các tổ bầu cử, cập nhật thống kê việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đúng theo quy định, đồng thời tăng cường công tác giám sát trước, trong và sau bầu cử.

Trước đó, đoàn công tác đã tiến hành giám sát, kiểm tra thực tế công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, việc triển khai bầu cử, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất được thực hiện chu đáo. Thị xã Từ Sơn thuộc đơn vị bầu cử số 2 (gồm thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong và huyện Tiên Du). Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, thị xã được chia thành 2 đơn vị bầu cử, 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã, 101 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND thị xã được bầu là 35, số lượng đại biểu HĐND cấp xã là 259. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 71 người được cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND thị xã, 508 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Hằng