Điều chỉnh kích thước chữ

Góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ năm 2019

(CLO) Chiều ngày 06/01, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ năm 2019.

Audio

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các thành viên Ban Cán sự đảng Bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Trưởng các đoàn thể; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm của Ban Cán sự đảng Bộ năm 2019.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, Báo cáo kiểm điểm đã nêu bật và đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được của  như: Quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban Cán sự; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Bộ trong năm 2019; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm 2019; Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ cũng đánh giá những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đánh giá những kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các nhiệm kỳ trước, chủ yếu tập trung vào các nội dung: việc xây dựng các văn bản, đề án được cấp có thẩm quyền giao và vấn đề đơn thư phản ánh, kiến nghị ở một số đơn vị. Trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Ngoài ra, Báo cáo kiểm điểm cũng đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, như: các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu…

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã góp ý thẳng thắn vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Cán sự đảng Bộ. Nhìn chung, các ý kiến góp ý tập trung vào các nội dung: công tác kiểm tra trong thời gian qua được triển khai rất quyết liệt nhưng việc kiểm tra, giám sát các tổ chức thực hiện các công việc được giao chưa được thường xuyên; kiểm tra về công tác cán bộ; hiện tượng mất đoàn kết của một số đơn vị được giải quyết trong thời gian qua kéo dài; quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Cán sự đảng Bộ; phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021; vấn đề phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ; công tác cán bộ; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của công chức ở cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Bộ tiến tới Đại hội đảng các cấp và đối thoại với thanh niên là công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ năm 2019 của các đại biểu; đồng thời, giao Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ tổng hợp, nghiên cứu, rà soát tiếp thu những nội dung, ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo sau khi Hội nghị kiểm điểm của Ban Cán sự đảng Bộ. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo một lần nữa trước khi báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

PV