Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Lên phương án đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ

(CLO) UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Theo đó các đơn vị chức năng liên quan sẽ chi khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện việc đánh giá này.

Audio

Theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là kiện toàn, phân công thành viên Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố; ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo.

Trên cơ sở "Đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội” sau khi hoàn chỉnh, được phê duyệt, UBND thành phố, Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ, đồng bộ với Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Cùng với đó là việc xây dựng và ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021 - 2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án đầu tư.

Hà Nội sẽ thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn. Ảnh TL

Hà Nội sẽ thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn. Ảnh TL

Theo kế hoạch trên, Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng và ban hành kế hoạch và bố trí nguồn vốn ngân sách lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng, đề án quy gom theo 3 mô hình cấp độ: khu chung cư cũ; nhóm chung cư cũ; tập hợp các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: quy định 3 hình thức lựa chọn, gồm các chủ sở hữu thống nhất lựa chọn, đấu thầu lựa chọn, Nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách (Điều 113 Luật Nhà ở).

Trong kế hoạch cũng nêu, Thành phố Hà Nội sẽ sử dụng quỹ nhà tái định cư có sẵn, đầu tư xây dựng nhà tạm cư, nhà tái định cư mới bằng vốn ngân sách, nhà ở thương mại, sử dụng quỹ nhà ở xã hội kết hợp; rà soát quỹ đất trống trong các khu chung cư cũ có khả năng giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng tạo lập quỹ nhà tạm cư tại chỗ.

Đồng thời, Theo UBND TP Hà Nội, các chính sách về ưu đãi đầu tư cũng sẽ được thực hiện như: Xem xét giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sừ dụng đất; áp dụng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp; lệ phí trước bạ đối với diện tích nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân...

Dương Lâm

Bình Luận