Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Nâng mức tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

(CLO) UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP. Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021.

Báo nói Công luận
Năm 2019 Hà Nội sẽ nâng mức tự chủ tài chính tối đa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (Ảnh minh họa)

Năm 2019 Hà Nội sẽ nâng mức tự chủ tài chính tối đa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (Ảnh minh họa)

Tại Kế hoạch này, TP. Hà Nội phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.

Cụ thể, trong giai đoạn 2018 - 2021, Hà Nội phấn đấu có 257 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên. Các đơn vị sự nghiệp công lập nâng mức tự chủ tài chính sẽ được giao quyền tự chủ nhiều hơn, như được quyết định số lượng người làm việc; được chủ động quyết định việc sử dụng nguồn tài chính, tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của đơn vị để nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động...

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, Thành phố đã hoàn thành việc rà soát, tổng hợp số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020. Đồng thời, ban hành kể hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố giai đoạn 2018-2021.

Theo đó, trong năm 2018, triển khai công tác cải cách tài chính công, Thành phố siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Riêng Sở Y tế, qua rà soát, đã chủ động giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 (đợt 1) cho 60 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Ngoài 5 bệnh viện đã thực hiện tự chủ hoàn toàn gồm: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, thì trong năm 2018, Sở Y tế đã giao thêm cho 13 bệnh viện xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết thêm, Thành phố đã hoàn thành việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020 là 196/257 đơn vị. Dự kiến giảm cả giai đoạn là 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, phấn đấu thêm 61 đơn vị tự chủ.

Hương Linh