Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội sẽ thí điểm mô hình chính quyền đô thị

(CLO) Sáng 9/8, tại UBND quận Hà Đông, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các quận, huyện, thị xã vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, TP Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm đầu não chính trị, hành chính hàng đầu của quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa của cả nước, là nơi tập trung các cơ quan Trung ương.

Hiện nay, tổ chức chính quyền các cấp của TP Hà Nội từ thành phố đến cơ sở đã ngày càng nâng cao hiệu lực hiệu quả và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bất hợp lý về phân định quyền hạn nhiệm vụ, phương thức quản lý, bộ máy, phân cấp trên một số lĩnh vực chưa được phù hợp với từng đối tượng, đặc thù về quản lý đô thị và quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội thảo

Với xu hướng đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, việc triển khai mô hình chính quyền điện tử đang diễn ra mạnh mẽ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động đến đội ngũ cán bộ công chức viên chức cũng như các doanh nghiệp, tổ chức, người dân.

Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương cho phép thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở khu vực cấp quận và tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Đề án đã được chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại nhiều hội thảo trước với nhiều ý kiến tham góp của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Tại hội thảo, 11 ý kiến đều thống nhất cao phương án 1 theo dự kiến các phương án thí điểm về bộ máy chính quyền đô thị được xây dựng như dự thảo và đề xuất sớm đưa vào thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Các ý kiến tập trung làm rõ hơn về cơ sở và đề xuất mô hình; đánh giá, bổ sung ưu điểm, nhược điểm của từng phương án; đánh giá hạn chế, vướng mắc, thuận, lợi, khó khăn khi triển khai từ thực tế. Đặc biệt, các ý kiến đề xuất nhiều nội dung để nâng cao hơn nữa về định hướng mô hình thí điểm chính quyền đô thị của thành phố theo phương án 1: Xây dựng mô hình 2 cấp chính quyền gồm thành phố và quận, huyện, thị xã; một cấp hành chính tại xã, phường, thị trấn.

leftcenterrightdel
Nhiều ý kiến thiết thực đã được đóng góp tại Hội thảo 

Trong đó, tên gọi cấp xã là ủy ban hành chính phù hợp với quy định của Luật; tổ chức bộ máy UBND cấp quận, huyện, thị xã bổ sung thành viên UBND lĩnh vực nội vụ, đô thị, thanh tra, tài chính (ngoài thành phần dự kiến như dự thảo phương án 1). Đặc biệt, nhiều ý kiến còn đánh giá đến việc tác động đến sự phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, đời sống của người dân và hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp qua thực hiện mô hình thí điểm.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất, cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trên cơ sở phân rõ hơn, tránh chồng chéo, tăng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, gắn với thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng, tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng của các đại biểu. Nhiều ý kiến phát biểu tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Đây là việc mới, việc khó và Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên được Bộ Chính trị và các cơ quan trung ương giao cho xây dựng Đề án theo hướng xây dựng chính quyền đô thị của Hà Nội với đặc trưng là Thủ đô - đô thị đặc biệt đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh.

P.V