Điều chỉnh kích thước chữ

Hàng trăm đại lý bị Tổng cục Hải quan nhắc nhở

(CLO) Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi đến hơn 205 đại lý làm thủ tục hải quan trên cả nước đề nghị khắc phục các hạn chế, sai sót, thực hiện chế độ báo cáo, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Audio
Cần thực hiện đúng và đủ chế độ báo cáo hải quan (Ảnh minh họa)

Cần thực hiện đúng và đủ chế độ báo cáo hải quan (Ảnh minh họa)

Theo công văn, trong thời gian qua, một số cục hải quan tỉnh, thành phố, trong đó có các đơn vị có hoạt động xuất nhập khẩu lớn như Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo về Tổng cục Hải quan về thực trạng có nhiều công ty (được Tổng cục Hải quan công nhận làm đại lý thủ tục hải quan) không thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động đại lý hải quan, theo quy định tại khoản 9, điều 13 Thông tư 12/2015/TT-BTC (đại lý làm thủ tục hải quan có trách nhiệm, định kỳ vào ngày 5 của tháng đầu quý sau, báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan gửi cục hải quan tỉnh, thành phố...).

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, Tổng cục Hải quan đã thống kê danh sách 205 đại lý làm thủ tục hải quan đề nghị kiểm tra, khắc phục việc không gửi báo cáo hoạt động đến cơ quan hải quan.

Trong danh sách này, số đại lý làm thủ tục hải quan bị nhắc nhở tập trung nhiều nhất tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh là hơn 100 đại lý; tại Hà Nội là hơn 88 đại lý.

Theo đó, các đại lý làm thủ tục hải quan phải có báo cáo gửi về Cục Giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan trước ngày 15/2/2019. Quá thời hạn này, trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục, thực hiện đúng theo quy định, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét chấm dứt hoạt động, căn cứ theo khoản 2, Điều 7, Thông tư 12/2015/TT-BTC.

Song Nguyên