Điều chỉnh kích thước chữ

“Hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam cần được bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương tới địa phương như hiện nay”

(NB&CL) Đây là quan điểm của ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trong cuộc trao đổi với PV báo Nhà báo & Công luận xung quanh vấn đề “Hội Nhà báo địa phương và việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII”.

+ PV: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có xác định cơ chế quản lý đối với các tổ chức Hội, tuy nhiên hiện nay, một số địa phương có chủ trương xây dựng đề án sáp nhập Hội Nhà báo vào Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương… Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?

- Ông Hồ Quang Lợi: Nghị quyết T.Ư 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là một nghị quyết rất quan trọng và cần thiết, vì vậy cần được thực hiện một cách nghiêm túc ở tất cả mọi địa phương, cơ quan, tổ chức, đoàn thể...

Trong hệ thống chính trị của nước ta hiện nay, mỗi hệ thống tổ chức đều có tính đặc thù. Ví dụ, trong một cơ quan hành chính, xét về chức năng, nhiệm vụ thì phòng này, phòng kia có thể ghép vào với nhau để làm cho bộ máy bớt cồng kềnh và hiệu quả hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là làm một “phép cộng” giản đơn ở mọi nơi, nhất là đối với những hệ thống tổ chức đã được quy định bằng Hiến pháp và các quy định của pháp luật, trong đó có tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.

 Hiện nay trong hệ thống báo chí có hai xu hướng sáp nhập: sáp nhập các cơ quan báo chí với nhau và loại hình báo chí cũng có thể sáp nhập với nhau. Ví dụ, ở một vài nơi bắt đầu có sự sáp nhập giữa Đài PT-TH với báo in để trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện. Tôi nghĩ,  đó là điều hợp lý, phù hợp với xu thế hiện nay là xây dựng tòa soạn hội tụ và cơ quan báo chí đa phương tiện.

Thế nhưng, nếu lại sáp nhập một hệ thống tổ chức như Hội Nhà báo Việt Nam với Liên hiệp Văn học nghệ thuật là không phù hợp với Luật Báo chí và Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, không phù hợp với thực tiễn hoạt động của hai tổ chức này. Bởi vì đây là hai hệ thống tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp độc lập với nhau, có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, phương thức hoạt động khác nhau. Có thể nói, đó là một sự sáp nhập khiên cưỡng, không đúng với quy định của pháp luật và không đúng với chức năng nhiệm vụ của hai Hội; không đúng với phương thức và tính chất đặc thù hoạt động của hai Hội. Điều này sẽ gây xáo trộn về mặt tổ chức, sẽ tác động mạnh đến tính thống nhất của hệ thống tổ chức của Hội Nhà báo Việt Nam từ T.Ư tới địa phương. Và chắc chắn sẽ không phát huy được vai trò của HNBVN đối với xã hội, đối với đất nước trong tình hình chúng ta cần phát huy hơn nữa vai trò của báo chí.

Báo Công luận
 Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.
+ PV: Cùng với việc đề nghị sáp nhập thì hiện nay có một số nơi đã và đang tính tới việc cắt giảm biên chế, kinh phí hoạt động của Hội Nhà báo địa phương. “Đón nhận” thêm những khó khăn này hẳn không dễ dàng gì với hoạt động của Hội Nhà báo địa phương, thưa ông?

- Ông Hồ Quang Lợi: Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam thực sự rất chia sẻ với những khó khăn của các Hội Nhà báo địa phương hiện nay. Hội Nhà báo Việt Nam thấy rằng tổ chức Hội Nhà báo ở các địa phương duy trì như mức hiện nay về cơ bản là hợp lý. Tức là phải đủ biên chế cho những vị trí chủ chốt để đảm bảo cho một tổ chức Hội có thể hoạt động được.

Việc tăng cường tính tự chủ của Hội là điều rất cần thiết, hợp lý. Điều đó đòi hỏi tổ chức Hội ở các Hội Nhà báo địa phương cần năng động, sáng tạo hơn. Bởi Hội Nhà báo hoạt động không phải chỉ vì lợi ích của hội viên mà còn vì lợi ích của xã hội, vì lợi ích của cộng đồng, trong đó có cả việc phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của chính quyền và lãnh đạo các địa phương. Vì vậy, Hội phải đề ra các chương trình hoạt động thiết thực, tăng cường tính hiệu quả. Làm sao để các chính quyền địa phương phải tìm đến “đặt hàng” HNB thực hiện một số việc, các chương trình, kế hoạch để từ đó Hội có hoạt động, có nguồn thu… Như thế tổ chức Hội Nhà báo mới là tổ chức thật sự có ích và thiết thực không phải chỉ cho hội viên mà là cho đời sống xã hội và vì sự phát triển của địa phương đó.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc mừng Hội Báo Toàn quốc 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 
+ PV: Hiện nay, tôi được biết xung quanh vấn đề này các Hội Nhà báo địa phương đang còn không ít tâm tư. Phải chăng thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để đồng hành và giúp họ tháo gỡ dần những khó khăn này? Thưa ông?

- Ông Hồ Quang Lợi: Sau khi nhận được văn bản báo cáo của tổ chức Hội ở một số địa phương đang có chủ trương xây dựng đề án sáp nhập thì Đảng Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã kịp thời có văn bản gửi báo cáo Ban Bí thư Trung ương, chính thức đề nghị cho phép Hội Nhà báo Việt Nam được giữ nguyên hệ thống tổ chức thống nhất từ Trung ương tới địa phương như hiện nay, không sáp nhập với bất cứ một tổ chức chính trị - xã hội nào khác. Đồng thời cũng có công văn gửi cho lãnh đạo địa phương có chủ trương đó đề nghị chưa thực hiện đề án sáp nhập Hội Nhà báo với Hội Văn học nghệ thuật và chờ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về vấn đề này. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam cũng thống nhất quan điểm như vậy với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Chỉ có như vậy Hội Nhà báo Việt Nam mới có thể hoàn thành được trách nhiệm nặng nề và vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

+ PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

 

Nói về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Nhà báo, đồng chí Hồ Quang Lợi một lần nữa nhắc lại Điều 8 - Luật Báo chí 2016: Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, được Đảng và Nhà nước cho phép thành lập ngày 21/4/1950 tại chiến khu Việt Bắc. Hội có hệ thống tổ chức thống nhất gồm 3 cấp: Trung ương Hội; Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và Liên Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí T.Ư trực thuộc T.Ư Hội; Chi hội nhà báo – là tổ chức cơ sở của Hội gồm các Chi hội nhà báo của các cơ quan báo chí T.Ư trực thuộc T.Ư Hội và Chi hội nhà báo trực thuộc Liên Chi hội, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố.

68 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao vàng…

Hội Nhà báo Việt Nam hiện có hơn 24 nghìn hội viên là các nhà báo đang công tác tại các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí của T.Ư và địa phương, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, 19 Liên Chi hội Nhà báo và hơn 200 Chi hội Nhà báo trực thuộc T.Ư Hội, đang hoạt động hiệu quả theo Luật Báo chí và Điều lệ Hội đã được Chính phủ phê duyệt.

Chỉ thị số 37-CT/TƯ, ngày 18 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” và Luật Báo chí sửa đổi năm 2016, trong đó có Điều 8 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam  đánh giá rất cao và trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo các địa phương, các ngành, các cấp đối với các tổ chức Hội Nhà báo VN từ Trung ương tới địa phương thời gian qua. Chính vì có sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả đó mà các cấp Hội Nhà báo Việt Nam mới phát triển và có những đóng góp tích cực như hiện nay. Tất cả 63 tỉnh, thành phố hiện đều đang tiếp tục duy trì hệ thống Hội Nhà báo như nó vốn có.

 

  Ngọc Lành (Thực hiện)

 

 
 
Tin mới
Hoa hậu Hòa bình Campuchia lên tiếng trước tin đồn chơi xấu Thùy Tiên

(CLO) Chiều tối 6/12, trên trang cá nhân, người đẹp Sothida Pokimtheng, đại diện của Campuchia tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 livestream làm rõ thực hư thông tin cho rằng cô "chơi xấu" với người đẹp Thùy Tiên.

TP. HCM chuẩn bị bệnh viện dành riêng cho F0 nhiễm biến chủng Omicron

(CLO) Mặc dù chưa ghi nhận ca nào nhiễm biến chủng Omicron, TP. HCM đã chuẩn bị sẵn một bệnh viện riêng để thu dung, điều trị những F0 nhiễm biến chủng Omicron.

Để tình trạng chợ tự phát

(CLO) Chợ tự phát "mọc ra" tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa thương nhân trong chợ, cũng như không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩn, lẫn mất an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn TP. HCM.

Hà Nam: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa

(CLO) Trụ trì thôn Vũ Xã, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đã phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi, nặng 3,5kg bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Phá thành công chuyên án khai thác khoáng sản trái phép tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 6/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng PA04 vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa và một số đơn vị nghiệp vụ phá thành công Chuyên án với đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn huyện Tuyên Hóa.

Sớm nối lại các đường bay thương mại chở khách quốc tế thường lệ

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất Chính phủ giao Bộ Y tế nghiên cứu nới lỏng tối đa quy định về cách ly đối với hành khách nhập cảnh phù hợp với chính sách “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào thiết bị y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

(CLO) Quốc hội Việt Nam quyết định hỗ trợ Quốc hội Lào một số trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với mong muốn sự hỗ trợ này sẽ góp phần thiết thực vào nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19 của nước bạn Lào.

Mua 2 tờ vé số giống hệt nhau, người đàn ông trúng liền 2 giải độc đắc

(CLO) Một người đàn ông ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ không chắc mình đã mua vé trong buổi xổ số Lucky for Life của tiểu bang hay chưa, vì vậy anh ta đã mua cả vé số trực tuyến.

Top 10 bóng hồng

(CLO) Làng túc cầu thế giới luôn đem đến cho người hâm mộ sự mới mẻ nhất đến từ nửa kia của các cầu thủ. Và dưới đây là danh sách 10 bóng hồng nóng bỏng nhất mà nhiều người hâm mộ bóng đá cần biết.