Điều chỉnh kích thước chữ

HNB Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng tuyên truyền về thông tin đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

(CLO) Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lớp Bồi dưỡng tuyên truyền về thông tin đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cho gần 100 hội viên HNB, lãnh đạo Đài Truyền thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Audio

Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thứ 5 do Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức trong năm nay.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe nhà báo Lê Văn Nghiêm- nguyên Cục trưởng Cục thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin & Truyền thông) trình bày tổng quan về công tác thông tin đối ngoại; nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Giới thiệu về tình hình thế giới và khu vực thời gian gần đây; trao đổi về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, công tác thông tin đối ngoại địa phương…

HNB Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng tuyên truyền về thông tin đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. 1
Nhà báo Lê Văn Nghiêm trình bày chuyên đề tuyên truyền thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ảnh- Đăng Lâm 
Nhà báo Lê Văn Nghiêm nêu rõ: Thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại; là hoạt động thông tin nhằm vào nhiều đối tượng, chủ yếu là ở bên ngoài nhằm tạo ra sự hiểu biết về Việt Nam, xây dựng hình ảnh Việt Nam trong con mắt người nước ngoài theo cách chúng ta mong muốn; là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước Việt Nam ra thế giới, thông tin về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thông tin thế giới vào Việt Nam…       

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn quán triệt, tổ chức triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020 và Đề án Thông tin Đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013- 2020.

Được biết, trước đó từ tháng 6 đến tháng 9/2017, Hội Nhà báo Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) mở 4 lớp bồi dưỡng với các chuyên đề “Ảnh báo chí”; “Biên tập và xử lý nguồn tin cho trang tin điện tử”; “Ngôn ngữ báo chí- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng”; “Kỹ năng truyền hình thực tế”…

                                                                                                              Đăng Lâm