Điều chỉnh kích thước chữ

Học viện Kỹ thuật quân sự xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảm trình độ, chất lượng chính trị

(CLO) Sáng 18/11, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự.

Audio

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện đã báo cáo về những kết quả đạt đươc của Học viên trong thời gian qua. Theo đó, năm học vừa qua, nhà trường đã xây dựng kế hoạch đạt tiêu chí của đại học nghiên cứu về đào tạo sau đại học vào năm 2025. Hoàn thành xây dựng 3 chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; xây dựng 2 chương trình đào tạo kỹ sư tài năng quân sự; hoàn thành việc điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, thực tập..

Đại tướng Lương Cường thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: BQP.

Đại tướng Lương Cường thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: BQP.

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Công Định còn báo cáo về Đề án Quy hoạch phát triển học viện đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Đề án đầu tư xây dựng nhà trường thông minh giai đoạn 1. Triển khai thực hiện các chương trình hành động của học viện và kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0; kế hoạch nâng cao trình độ ngoại ngữ, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ và đưa nghiên cứu khoa học thành hoạt động tự giác của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao quá trình thành lập Học viện đến nay, qua hơn 53 năm xây dựng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm học vừa qua, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, giành được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong thời kỳ mới và Chiến lược phát triển GD&ĐT trong Quân đội, giai đoạn 2011. 2020.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BQP.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BQP.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, chất lượng đào tạo của nhà trường có chuyển biến vững chắc, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển theo hướng nâng cao chất lượng; những kết quả này đã trực tiếp nâng cao chất lượng GD&ĐT. Đặc biệt, nhà trường quan tâm đến chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng học viện vững mạnh toàn diện; đoàn kết nội bộ, đoàn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân được giữ vững, tăng cường. Bên cạnh đó, học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảm cả về số lượng, trình độ, chất lượng chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Cường đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện tiếp tục quán triệt, phát huy thế mạnh để đi tắt, đón đầu trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo hướng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ GD&ĐT, nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chế thử, sản xuất và chuyển giao công nghệ.

Đại tướng Lương Cường với lãnh đạo, chỉ huy Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: BQP.

Đại tướng Lương Cường với lãnh đạo, chỉ huy Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: BQP.

Học viện Kỹ thuật quân sự tiếp tục tập trung xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn chính quy, mẫu mực và nhà trường thông minh để Học viện thực sự là nhà trường mẫu mực, là trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ của quân đội và quốc gia. Phát huy thành tích, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và của Quân ủy Trung ương giao, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

PV