Điều chỉnh kích thước chữ

Hội Nhà báo tỉnh Bình Định quyết tâm tạo chuyển biến hiệu quả trong hoạt động

(CLO) Sau 2 ngày làm việc, ngày 7/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Ông Đỗ Nguyên Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Định.

Audio

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Bình Định đã có những bước chuyển tích cực. Các lĩnh vực như: Công tác tổ chức, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ, công tác chỉ đạo và quản lý báo chí... đều thể hiện trách nhiệm và vai trò của tổ chức Hội.

Hội đã kết nạp thêm 58 hội viên; thành lập chi hội Nhà báo thường trú tại Bình Định. Đến thời điểm hiện tại, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định có 237 hội viên đang sinh hoạt tại 7 chi hội nhà báo cơ sở và 2 Câu lạc bộ báo chí gồm Câu lạc bộ Nhà báo nữ và Câu lạc bộ Ảnh báo chí. Hầu hết các nhà báo của các cơ quan báo chí trong tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên các báo thường trú trên địa bàn tỉnh đều tham gia sinh hoạt ở các tổ chức chi hội nhà báo cơ sở.

Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Hội cũng đã phối hợp với các cơ quan báo chí quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng hội viên. Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức người làm báo tỉnh ra đời và đi vào hoạt động, góp thêm kênh giám sát hữu hiệu. Đến nay, Bình Định không có hội viên nhà báo vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định quyết tâm tạo chuyển biến trong đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả trong hoạt động. Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng vững về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với xã hội, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng chiến lược về đào tạo nhà báo cả ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong tình hình mới…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ông Đỗ Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VII; ông Lưu Ngọc Minh, Phó Tổng biên tập Báo Bình Định và ông Lê Đức Nhã, Phó Giám đốc Đài PT-TH Bình Định được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.