Điều chỉnh kích thước chữ

Hơn 2.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ huy động thành công

(CLO) Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vừa qua tại HNX đã diễn ra phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 2.101 tỷ đồng.

Báo nói Công luận
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu (Ảnh minh họa)

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu (Ảnh minh họa)

Theo đó, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 211 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,7%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/4/2019).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,06%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 890 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, cũng bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/4/2019).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 4,72%/năm. Riêng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019 đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 68.719,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại HNX.

P.T