Điều chỉnh kích thước chữ

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn

(CLO) Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của UBND huyện Bắc Mê cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong huyện, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành trong tỉnh, tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ ngành Trung ương, Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bắc Mê đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ những công trình đầu tư xây dựng, kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,

 

leftcenterrightdel
Xã Minh Ngọc (huyện Bắc Mê) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

Ông Bùi Đình Luyện - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình huyện Bắc Mê cho biết, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình nước sạch, mạng lưới giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũng như trao đổi hàng hóa; hệ thống thủy nông, kênh mương được đầu tư đã đảm bảo cung cấp nước tưới cho cây trồng, qua đó, trình độ canh tác của nhân dân đã có bước chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân có những thay đổi đáng kể, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Để khắc phục những khó khăn về nguồn vốn ĐTXD, trở ngại về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng... cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến người dân, các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn về lợi ích thiết thực của việc ĐTXD cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Đồng thời, quán triệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Chỉ thực hiện ĐTXD các công trình trọng điểm; tăng cường công tác quản lý dự án ĐTXD, hoạt động của các đơn vị tư vấn giám sát, thi công; kiên quyết không giao nhiệm vụ cho những đơn vị đã vi phạm về chất lượng công trình.

leftcenterrightdel
  Ông Bùi Đình Luyện – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Bắc Mê trong buổi trò chuyện với phóng viên.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình, Ban đã thường xuyên thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền mạnh mẽ các cơ chế, chính sách, biện pháp quản lý điều hành kế hoạch đầu tư công như: Luật đầu tư công, Luật xây dựng, luật đấu thầu cho cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện hành lang theo pháp lý khuôn khổ; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, khắc phục và hạn chế tối đa những tồn tại về thủ hành chính trong lĩnh vực đầu tư. Tăng cường công tác lập hồ sơ, trình thẩm đinh dự án đầu tư, đảm bảo phê duyệt dự án theo thời gian quy định. Thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành, lấy đó làm cơ sở bố trí vốn xử lý nợ xây dựng cơ bản.

Qua những công trình đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất, dân sinh đã thể hiện sự quan tâm cũng như củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc trong huyện với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, tính dân chủ trong khâu giám sát đầu tư xây dựng được đảm bảo, các công trình đầu tư xây dựng đều được họp bàn từ xã để thống nhất, các xã đều có ban giám sát hoạt động hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với giám sát kỹ thuật của Ban quản lý dự án trong suốt quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình .

 Đào Vinh