Điều chỉnh kích thước chữ
Viết tiếp bài báo: "Nghi Xuân - Hà Tĩnh: Xã bán đất trái thẩm quyền, dân 15 năm “dài cổ” chờ cấp sổ đỏ”

Huyện Nghi Xuân yêu cầu cấp “sổ đỏ” cho người dân

(NB&CL) Trước vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Xuân Yên, Cương Gián rà soát, hướng dẫn Cấp giấy chứng nhận cho đất được giao không đúng thẩm quyền.

Audio

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã ban hành văn bản số 570/UBND-TNMT về việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình cá nhân. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Xuân Yên, Cương Gián rà soát lại toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa kê khai đăng ký theo quy định tại Khoản 1, Điều 95, Luật Đất đai 2013.

Trường hợp các hộ đang sử dụng đất nhưng chưa kê khai đăng ký theo quy  định, UBND các xã hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện kê khai đăng ký theo mẫu 04a/ĐK, Thông tư số 24/2014-TT/BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và nộp các giấy tờ liên quan đến thửa đất đang sử dụng (nếu có).

Sau khi người sử dụng đất kê khai; UBND xã phân loại, xem xét từng hồ sơ cụ thể, nếu đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ và người sử dụng đất có nhu cầu cấp GCNQSDĐ, Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn người sử dụng đất kê khai, lập các thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã trình cấp có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ.

Người dân Xuân Yên đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trên đất, có biên lai và đã xây nhà kiên cố trên đất nhưng đến nay vẫn không làm được sổ đỏ.

Người dân Xuân Yên đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trên đất, có biên lai và đã xây nhà kiên cố trên đất nhưng đến nay vẫn không làm được sổ đỏ.

Đối với việc công nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014. Ủy ban nhân dân các xã căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT, ngày 27/1/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét phân loại cụ thể các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất.

Đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ và có nhu cầu cấp GCNQSDĐ, hướng dẫn các hộ kê khai, lập các thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã, trình cấp huyện theo quy định để cấp GCNQSDĐ.

Việc xử lý tài chính đối với các hộ sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014 theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Ủy ban nhân dân các xã căn cứ quy định để giải thích cho các hộ gia đình cá nhân khi lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ”, văn bản cho biết.

Mảnh đất của gia đình ông Lê Xuân Thắng đã mua 15 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Mảnh đất của gia đình ông Lê Xuân Thắng đã mua 15 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Về xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan: Căn cứ hồ sơ kê khai và các giấy tờ liên quan của người sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm xác định các tổ chức, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm đối với việc giao đất không đúng thẩm quyền. Tiến hành xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, lập hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thuộc thẩm quyền xử lý trách nhiệm của cấp xã.

Trước đó, như Nhà báo & Công luận đã phản ánh việc có hơn chục hộ dân ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bỏ tiền mua đất của xã, nhưng 15 năm trôi qua họ vẫn chưa được cấp sổ đỏ, bởi UBND xã Xuân Yên bán đất trái thẩm quyền. Người dân càng bức xúc hơn khi đã gửi đơn kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được chính quyền giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Xuân Yên thừa nhận có sự việc trên và hiện toàn xã có 13 trường hợp tồn đọng từ 2003 - 2007 do cấp đất sai thẩm quyền. Đồng thời cho biết, sự việc xảy ra thuộc về trách nhiệm của những người tiền nhiệm: năm 2006 đã có thanh tra về số tiền mà người dân nộp mua đất, có một số thì nộp vào kho bạc nhà nước, một số thì nộp vào thu, chi thường xuyên của xã.

Biên bản làm việc giữa UBND xã Xuân Yên với các hộ dân.

Biên bản làm việc giữa UBND xã Xuân Yên với các hộ dân.

Vừa rồi, sau khi người dân có kiến nghị, xã cũng có mời các hộ dân lên làm việc và cũng đã có kiến nghị lên huyện rồi. Xã thu lại các phiếu thu tiền gốc để lập hồ sơ cho các hộ dân và gửi lên huyện, nhưng huyện đang trả lại hồ sơ vì thiếu văn bản xử lý trách nhiệm những người để xảy ra sự việc này (kèm theo). Hiện đang vướng ở chỗ trách nhiệm, phải có xử lý trách nhiệm kẹp vào hồ sơ liên quan. Nhưng việc xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, là chủ tài khoản thời kỳ đó lại là thẩm quyền của huyện”, ông Khoa nói.

Ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng cho biết, cái này tồn đọng lâu rồi và huyện đang tập trung nghiên cứu xử lý. “Vấn đề này huyện phải nghe lại và xin ý kiến của tỉnh”, ông Nam nói.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Trần Phong