Điều chỉnh kích thước chữ

Huyện Sóc Sơn xem xét xử lý kỷ luật Chủ tịch UBND xã Phú Minh do có vi phạm trong quản lý hộ tịch

(CLO) UBND huyện Sóc Sơn vừa có văn bản gửi một số phòng, ban, yêu cầu chỉ đạo UBND xã Phú Minh kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời tham mưu UBND huyện xử lý các vi phạm của ông Nguyễn Văn Dẹp, Chủ tịch UBND xã Phú Minh theo thẩm quyền.

Báo nói Công luận

Như báo Điện tử Congluan.vn phản ánh việc ông Nguyễn Văn Dẹp, Chủ tịch UBND xã Phú Minh ký xác nhận trích lục khai tử đối với ông Lê Văn Lặc (Thôn Đoài, xã Phú Minh) sai thực tế, UBND huyện Sóc Sơn đã giao Phòng Tư pháp kiểm tra xác minh.

Cụ thể, qua xem các giấy tờ, sổ sách ghi chép, hồ sơ hộ tịch và bản gốc của trích lục khai tử, ông Nguyễn Văn Dẹp khẳng định đúng là chữ ký của ông và con dấu của UBND xã trên giấy trích lục.

 UBND huyện Sóc Sơn kỷ luật Chủ tịch xã Phú Minh để xảy ra sai phạm

Bản trích lục khai tử không đúng với quy định của Pháp luật bởi, tại sổ cấp bản sao trích lục hộ tịch số 01/2016, mở sổ ngày 1/1/2016 khóa sổ ngày 31/12/2016, đang lưu trữ tại UBND xã Phú Minh không có thông tin về việc cấp bản sao trích lục khai tử cho ông Lê Văn Lặc vào ngày 22/6/2016. Theo quy định của Luật Hộ tịch, bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch, trường hợp này Sổ cấp bản sao trích lục hộ tịch năm 2016 của xã Phú Minh không có thông tin về việc cấp trích lục khai tử ngày 22/6/2016 cho ông Lê Văn Lặc mà UBND xã vẫn cấp trích lục khai tử, ngoài ra Trích lục khai tử (bản sao) cũng không có Số sao và chỉ ghi: Số:   /TLKT-BS là không đúng quy định.

Trong nội dung Trích lục khai tử (bản sao) có nêu thông tin về số đăng ký khai tử của ông Lê Văn Lặc là số 05, ngày 22/6/2016 nhưng qua kiểm tra Sổ đăng ký khai tử năm 2009 cũng không có thông tin đăng ký khai tử của ông Lê Văn Lặc.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, việc ông Dẹp ký vào Trích lục khai tử ngày 22/6/2016 đã vi phạm vào khoản 5 điều 74, Luật hộ tịch năm 2014 về những việc công chức làm công tác hộ tịch không được làm, cụ thể là đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái quy định; ngoài ra còn vi phạm Điều 9, khoản 1, Luật cán bộ, công chức quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ: "Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao."

Việc ông Nguyễn Văn Dẹp ký vào Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bà Tô Thị Sơn chưa kết hôn với ai kể từ khai ông Lặc chết không đúng nội dung là vi phạm.

Xuất phát từ sai phạm của ông Dẹp và các cán bộ xã Phú Minh dẫn đến việc bà Tô Thị Sơn sau đó đã làm hợp đồng tặng cho quyền  sử dụng đất. Những sai phạm của ông Nguyễn Văn Dẹp trong việc thực hiện hai thủ tục hành chính trên cần phải được xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

UBND huyện cũng giao phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện ban hành quyết định hủy bỏ đối với Trích lục khai tử ngày 22/6/2016 cấp cho ông Lê Văn Lặc, và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bà Tô Thị Sơn do ông Nguyễn Văn Dẹp ký.

Trước đó, như đã phản ánh năm 2017, Chủ tịch xã Phú Minh liên tục để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong quản lý trật tự xây dựng, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy; ông Nguyễn Văn Dẹp - Chủ tịch UBND xã Phú Minh (Sóc Sơn) liên tiếp bị xử lý kỷ luật. 

Nhóm PV