Điều chỉnh kích thước chữ

Khắc phục tồn tại trong công tác quản lý, hoạt động vận tải bằng xe điện tại Thanh Hóa

(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Kết luận số 8511/KL-BGTVT về công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Audio

Sự kiện: xe điện

Kết luận thanh tra công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh minh họa)

Kết luận thanh tra công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đoàn thanh tra của Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện tại Sở GTVT Thanh Hóa và 11 đơn vị tham gia thí điểm.

Tại các các đơn vị tham gia thí điểm xe điện 4 bánh, đoàn đã tiến hành thanh tra công tác đăng ký, đăng kiểm, quản lý, điều hành lái xe điện 4 bánh; việc lựa chọn đơn vị, quy định số lượng xe tham gia thí điểm.

Qua công tác thanh tra, Bộ GTVT đã chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót về công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bộ GTVT cho rằng, để xảy ra tồn tại, thiếu sót nêu trên là do chưa có quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng xe điện 4 bánh, chế tài xử lý vi phạm còn hạn chế. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động xe điện 4 bánh.

Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị tham gia thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh đảm bảo người điều khiển và xe điện 4 bánh tham gia thí điểm phải tuân thủ các quy định tại Điều 18, Điều 19 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT khi tham gia giao thông đường bộ.

Tăng cường công tác giám sát nội bộ, quản lý chặt chẽ hoạt động của lái xe, đảm bảo các lái xe chấp hành các quy định trong hoạt động thí điểm nhất là các quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian được phép hoạt động. 

Bên cạnh đó, Bộ GTVT chỉ đạo Sở GTVT Thanh Hóa phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa và huyện Cẩm Thủy tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động xe điện 4 bánh. Đặc biệt là các vi phạm về điều kiện đối với lái xe, điều kiện an toàn kỹ thuật của xe; về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động.

Đồng thời triển khai thực hiện lộ trình tăng xe theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 2273/UBND-CN ngày 28/02/2019; việc lựa chọn đơn vị tham gia thí điểm phải đảm bảo công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các đơn vị có nhu cầu tham gia thí điểm.

Hướng dẫn các đơn vị có nhu cầu tham gia thí điểm xây dựng đề án hoặc phương án sử dụng xe điện 4 bánh hoạt động phục vụ khách du lịch để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động xe điện 4 bánh; chỉ cho hoạt động thí điểm đối với xe điện 4 bánh khi đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và được đăng ký, đăng kiểm.

P.V