Điều chỉnh kích thước chữ

Khai trương Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Indonesia

(CLO) Sáng nay 3/10, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) chính thức ra mắt Cơ quan thường trú (CQTT) tại Indonesia.

Báo nói Công luận

CQTT Đài TNVN tại thủ đô Jakarta, Indonesia là cơ quan thường trú nước ngoài thứ 12 của Đài TNVN, có nhiệm vụ cung cấp thông tin tại địa bàn cho khán thính giả Việt Nam và cung cấp thông tin đối ngoại cho thính giả, khán giả, độc giả nước ngoài về tình hình Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đây sẽ là một kênh tuyên truyền đối ngoại, giới thiệu về chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp người dân Indonesia và bà con Việt Kiều hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Các đại biểu tham sự Lễ khai trương.

Các đại biểu tham sự Lễ khai trương.

Cơ quan thường trú tại Indonesia là đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là cơ quan đại diện của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Khu vực Đông Nam Á, có trụ sở tại Jakarta, thực hiện chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc các vấn đề cần tuyên truyền ở Khu vực cũng như những hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia; phản ánh tình hình, cung cấp tin, bài cho các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam theo định hướng của Tổng Giám đốc, tích cực đóng góp vào công tác thông tin đối ngoại trực tiếp tại địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo tính quốc tế, tính toàn diện trên các loại hình báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Việc Đài TNVN mở Cơ quan thường trú tại Indonesia sẽ góp phần nối dài cánh sóng của Đài, lan tỏa thông tin về Việt Nam cũng như Indonesia, góp phần cùng các cơ quan báo chí khác của hai nước thông tin, tuyên truyền thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia.

PV