Điều chỉnh kích thước chữ

Khó khăn trong huy động Trái phiếu Chính phủ tại nhiều kỳ hạn

(CLO) Phiên đấu thầu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX tổ chức với các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu chỉ huy động được 1.550 tỷ đồng.

Báo nói Công luận
Khó khăn trong huy động Trái phiếu Chính phủ tại nhiều kỳ hạn. Ảnh: Internet

Khó khăn trong huy động Trái phiếu Chính phủ tại nhiều kỳ hạn. Ảnh: Internet

Ngày 3/4, Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Phiên đấu thầu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX tổ chức với các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng)

Cụ thể, lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu và huy động được 1.050 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/3/2019).

Bên cạnh đó, phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm đã gọi thầu 750 tỷ đồng và có 1 thành viên tham gia, kết quả huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm.

Các lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 20 năm đã không có lãi suất trúng thầu.

Theo thống kê từ HNX, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động 64.818,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu.

PV