Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép

(CLO) Bộ Giao thông vận tải – Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa ban hành văn bản 1042/CĐTNĐ – QLKCHT về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các vi phạm trên các tuyến sông, kênh. Đặc biệt là hành vi khai thác cát, sỏi trái phép gây mất trật tự đường thủy của các doanh nghiệp.

Thực  hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc báo cáo dự án xã hội nạo vét trên đường thủy nội địa quốc gia và Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có các văn bản chấm dứt hợp đồng, tạm dừng đối với các nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét duy tu luồng thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn toàn quốc. Đồng thời đã gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua để phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đường thủy nội địa.

Tuy nhiên trong thời gian qua theo thông tin của các phương tiện truyền thông và phản ánh của nhân dân ở một số địa phương (tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh…vv) vẫn diễn ra hiện tượng khai thác cát trái phép trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân hai bên bờ sông, gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy; ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định bờ sông.

leftcenterrightdel
 

Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vân tải về việc vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời để thực hiện tốt công tác quản lý về lĩnh vực giao thông đường thủy trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác cát trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, ổn định luồng chạy tàu, công trình đê điều ven sông và gây mất trật tự, an toàn giao thông đường thủy,

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo danh mục các dự án nạo vét duy tu luồng thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm đã chấm dứt, thu hồi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các Cục Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (theo phụ lục chi tiết các dự án đính kèm);

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng: Tăng cường kiểm tra để có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp cố tình lợi dụng các thủ tục liên quan đến thủ tục hợp đồng của các dự án nạo vét duy tu luồng kết hợp tận thu sản phẩm theo hình thức xã hội hóa (Cục đã có các văn bản chấm dứt hợp đồng với các nhà đầu tư do đã hết hạn hợp đồng) để đảm bảo ổn định luồng, tuyến và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Tăng cường kiểm tra, rà soát các mỏ khoáng sản đã được cấp phép và yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện tuân thủ các quy định về khai thác khoáng sản hiện hành, trường hợp có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

Thực hiện nghiêm Thông báo số 161/TB – VPCP ngày 24/03/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình Trưởng ban chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi; các quy định của Luật Khoáng sản; Luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định của pháp luật liên quan hiện hành. 

Phối, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép; lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng cũng như kết cấu hạ tầng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

 Mạnh Hoàng