Điều chỉnh kích thước chữ

Kiến nghị rà soát lại báo cáo đánh giá tác động môi trường nhiệt điện Vĩnh Tân

(CLO) Bộ Tài nguyên - Môi trường đề nghị tỉnh Bình Thuận rà soát lại báo cáo đánh giá tác động môi trường tổng hợp Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để hoàn thiện các vấn đề còn thiếu hoặc chưa đầy đủ.

Audio
Một bãi chứa tro, xỉ than ở nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Ảnh: LĐO

Một bãi chứa tro, xỉ than ở nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Ảnh: LĐO

Ngày 6/7, UBND Bình Thuận cho biết đã giao Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp sở ngành liên quan nghiên cứu, thực hiện các nội dung của Bộ Tài nguyên - Môi trường về khắc phục, kiểm soát bụi phát sinh tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Trước đó, sau khi nhận phản ánh về bụi phát sinh làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) đã phối hợp các sở ngành Bình Thuận khảo sát hiện trường, kiểm tra và làm việc với các nhà máy tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, thông số bụi xung quanh nhà máy nhiệt điện vượt 1,19 - 1,63 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh. Còn tiếng ồn vào ban đêm của các nhà máy vượt khoảng 1,05 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các nhà máy tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân thực hiện ngay những giải pháp khắc phục.

Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng đề nghị UBND Bình Thuận tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại các nhà máy và đảm bảo không để phát sinh bụi, tiếng ồn.

Các nhà máy phải tăng cường cơ chế giám sát, công khai thông tin, cập nhật chính xác, đầy đủ về công tác vận hành các công trình bảo vệ môi trường và ứng phó với sự cố chất thải.

Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng đề nghị bổ sung cơ chế giám sát chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng đối với các công trình bảo vệ môi trường tại các nhà máy, nhất là khi phát sinh sự cố chất thải.

Đặc biệt, tỉnh Bình Thuận cần rà soát lại nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tổng hợp Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để đề xuất, kiến nghị Bộ Công thương các vấn đề còn thiếu hoặc chưa đầy đủ so với thực tiễn.

Bộ Tài nguyên - Môi trường kiến nghị địa phương sớm xem xét việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi và tiếng ồn của Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường.

T.Toàn