Điều chỉnh kích thước chữ

Kienlongbank dự kiến bổ sung tên tắt bằng tiếng Anh là KSBank

(CLO) Kienlongbank dự kiến bổ sung thêm tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng thành Kienlongbank và/hoặc KSBank.

Audio

Ngày 20/4, theo báo cáo tài chính quý 1/2021 của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank), tổng tài sản hợp nhất của nhà băng này đạt 61.942 tỷ đồng (tăng 8,14% so với năm 2020).

Cạnh đó, tổng nguồn vốn Kienlongbank huy động đạt 55.933 tỷ đồng (tăng 7,42%); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 35.747 tỷ (tăng 2,97%).

Lợi nhuận quý 1 của Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng

Lợi nhuận quý 1 của Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/3, tỷ lệ nợ xấu của Kienlongbank là 1,19%, giảm 3,22% so với tỷ lệ nợ xấu ngày 31/12. Lãi phải thu là 509 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ lãi phải thu trên tổng tài sản là 0,82%; còn tỷ lệ lãi phải thu trên tổng dư nợ là 1,42%.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng, tăng gấp hơn 12 lần với con số lợi nhuận 57 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.

“Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận tăng trưởng cao là do trong quý 1/2021, ngân hàng đã phối hợp với khách hàng xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) theo phương án cơ cấu lại Kienlongbank gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt”, bà Trần Tuấn Anh, Tổng giám đốc Kienlongbank cho hay.

Đặt ra mục tiêu trong năm 2021, Kienlongbank kỳ vọng tổng tài sản hợp nhất đạt 66.800 tỷ đồng (tăng 16,62%). Tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỷ đồng (tăng 14,08%); tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng (tăng 28,47%) và lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng dự kiến tăng mạng lưới chi nhánh, phòng dịch trên cả nước thêm 18 đơn vị, thành 152 điểm giao dịch.

Bên cạnh đó, Kienlongbank dự kiến bổ sung thêm tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng thành Kienlongbank và/hoặc KSBank.

Kỳ Hoa