Điều chỉnh kích thước chữ

Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

(CLO) Đó là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Tra báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 18/5.

Audio

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác chẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai của các bộ, ngành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết phiên họp chính phủ, Chỉ thị và phối hợp với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày báo cáo của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày báo cáo của Chính phủ.

Đồng thời đã chỉ đạo các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, đúng nội dung, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều phiên họp của Chính phủ và Thường trực Chính phủ kịp thời đưa vào các Nghị quyết của Chính phủ hoặc các kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, đã chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đúng quy định của pháp luật, đồng bộ với các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. 

Các bộ, ngành theo trách nhiệm được giao, đã ban hành các văn bản hướng dẫn về bầu cử; ban hành nhiều văn bản, công điện để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử; xây dựng kịch bản trong các tình huống phát sinh dịch bệnh Covid-19; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia để phối hợp kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của địa phương về các nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về bầu cử. 

Tại các địa phương, các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử trên địa bàn. Ủy ban nhân dân các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử cùng cấp để triển khai thực hiện chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch Covid-19 và các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử. 

Ủy ban nhân dân cấp xã đã tổ chức lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn. Nhất là thời gian gần đây dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tại nhiều địa phương. Trong đó, đã chú ý rà soát những cử tri có đăng ký thường trú, tạm trú, cử tri đi lao động xa, cử tri ở các khu công nghiệp, cử tri là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề, những trường hợp không được tham gia bỏ phiếu... nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Uỷ ban nhân dân các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng quy trình, thủ tục, thành phần, bảo đảm thời gian. Các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được thực hiện nghiêm và đầy đủ trong quá trình tổ chức các bước hiệp thương. Đặc biệt, sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các địa phương đã thực hiện vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. 

Về công tác tuyên truyền về bầu cử, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh nhiều đợt cao điểm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng và ý nghĩa cuộc bầu cử; về triển khai văn bản phòng chống dịch Covid-19 và tuyên truyền nội dung văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Căn cứ các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, các bộ ngành liên quan, các bệnh viện tuyến Trung ương, các địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản với những phương án cụ thể và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử để bảo đảm cho thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ. 

Minh Diễn