Điều chỉnh kích thước chữ

Kỷ luật Giám đốc Đài PT-TH Quảng Trị vì có hoạt động mê tín dị đoan tại cơ quan

(CLO) Mời thầy cúng về tổ chức và tham gia cầu cúng, mê tín di đoan tại cơ quan, ông Trần Đức Hữu, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Trị bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách.

Báo nói Công luận
Giám đốc Đài PT - TH Quảng Trị bị kỷ luật vì mời thầy cúng làm lễ tại cơ quan. Ảnh minh họa

Giám đốc Đài PT - TH Quảng Trị bị kỷ luật vì mời thầy cúng làm lễ tại cơ quan. Ảnh minh họa

Theo đó, tại thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 3/5 cho hay, tại kỳ họp lần thứ 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Trần Đức Hữu, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã kết luận: Với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Trị, ông Trần Đức Hữu trong chỉ đạo, điều hành đơn vị còn chủ quan, thiếu thận trọng dẫn đến vi phạm Quyết định số 129/TTg, ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở và Quy định số 47 QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về những điều đảng viên không được làm: Đồng ý chủ trương để Phòng Dịch vụ -Quảng cáo và Phòng Tổ chức-Hành chính của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức mời thầy cúng về cúng tại cơ quan với nghi thức lễ cúng mang tính chất mê tín, đồng thời trực tiếp tham gia lễ cúng này.

“Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đức Hữu bằng hình thức khiển trách”, thông cáo nêu rõ.

Trần Phong