Điều chỉnh kích thước chữ

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%/năm

(CLO) Theo Quyết định 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là 5%/năm.

Audio
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2019 là 5%/năm. Ảnh minh họa 

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2019 là 5%/năm. Ảnh minh họa 

Ngày 4/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 255/QĐ-TTg quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 22/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

PV