Điều chỉnh kích thước chữ

Lấy ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội

(CLO) Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31 ngày 21/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Báo nói Công luận
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung thảo luận. Ảnh quochoi.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung thảo luận. Ảnh quochoi.vn

Theo Tờ trình về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2018 của dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã giao cho Bộ Xây dựng trước khi có Quyết định chuyển Dự án về Đại học Quốc gia Hà Nội. Để Dự án được triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018 của Dự án đã giao cho Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra cụ thể như sau: Việc điều chuyển vốn là bảo đảm giao vốn đúng cơ quan quản lý, sử dụng nguồn vốn cho dự án nêu trên. Việc điều chuyển kinh phí nêu trên giữa hai cơ quan không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm đã được Quốc hội quyết định. Do vậy, theo quy định tại khoản 2, Điều 75 Luật Đầu tư công và khoản 2, Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh quochoi.vn

Phương án điều chuyển, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc điều chuyển vốn ngân sách nhà nước giữa hai cơ quan, theo đó: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng đồng thời, tăng tương ứng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội để thực hiện Dự án trong giai đoạn 2018-2020; Đồng thời, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng đồng thời, tăng tương ứng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng cần nâng cao năng lực quản lý, thực hiện dự án do Dự án chuyển đổi chủ đầu tư từ một cơ quan có năng lực và kinh nghiệm quản lý xây dựng (Bộ Xây dựng) sang một cơ quan không có chuyên môn quản lý xây dựng (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thời điểm trình điều chỉnh, đối với việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2018, theo quy định tại khoản 3, Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước, thời gian điều chỉnh dự toán năm đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành, Tờ trình của Chính phủ ngày 04/1/2019, như vậy đã chậm so với quy định. Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ cần rút kinh nghiệm trong việc tuân thủ quy định về thời hạn điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Đa số ý kiến Ủy ban thường vụ nhất trí với việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, giảm đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng, tăng nguồn ngân sách cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời Ủy ban Thường vụ cũng nhất trí với việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2018 của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây Dựng sang.

PV