Điều chỉnh kích thước chữ

Liên minh HTX Việt Nam cần thực hiện tốt 12 nhiệm vụ được giao

(CLO) Chiều nay (19/1), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX đã dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ảnh:VGP

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ảnh:VGP

Năm 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu Liên minh HTX bám sát Điều lệ để hoạt động. Trong đó, chú trọng làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, HTX, tổ hợp tác, hộ cá thể; xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực trong các lĩnh vực, các ngành, các khu vực và tổng kết, nhân diện rộng. Tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, HTX và liên hiệp HTX.

Liên minh HTX thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển HTX, liên hiệp HTX được giao; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về HTX, liên hiệp HTX; hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX và các thành viên. Liên minh HTX Việt Nam đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam thực hiện tốt 12 nhiệm vụ được giao, phối hợp thực hiện và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX (xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thực hiện các dịch vụ công, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, kiểm toán, bảo hiểm, kiểm định chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khác. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển hệ thống Liên minh HTX và hỗ trợ thành viên.

Phó Thủ tướng yêu cầu Liên minh HTX cần xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm về phát triển HTX. Ảnh: internet

Phó Thủ tướng yêu cầu Liên minh HTX cần xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm về phát triển HTX. Ảnh: internet

Liên minh cần bám sát chức năng, nhiệm vụ để đánh giá, từ đó nêu rõ đã tác động đến việc phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX như thế nào, tránh tình trạng mà một số chuyên gia lo ngại là “hành chính hóa một số tổ chức có tính chất đại diện quyền lợi cho các tổ chức thành viên”. Trên cơ sở Nghị quyết 01 của Chính phủ, xây dựng kế hoạch hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quản lý nhà nước về kinh tế tập thể HTX là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX được ủy thác một số nhiệm vụ về chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt là kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất hiệu quả của khu vực kinh tế hợp tác, để khắc phục việc buông lỏng, không quan tâm chỉ đạo quyết liệt và gò ép, hành chính hóa, hình thức.

Phó Thủ tướng mong muốn Liên minh đề xuất cụ thể hóa quy chế hoạt động của HTX, quyền, trách nhiệm của thành viên, ban giám đốc, cơ cấu tổ chức HTX, tránh lỏng lẻo. Trên cơ sở đó, thực hiện chế độ kiểm toán nội bộ để đánh giá kỹ. “Muốn hoạt động động hiệu quả thì không có cách nào khác là phải vừa tư vấn, vừa hỗ trợ, vừa đầu tư phát triển nhưng đảm bảo phát triển bền vững, tránh hình thức. Khắc phục hai chuyện, một là quan liêu không quan tâm, hai là hình thức, không có hiệu quả”, Phó Thủ tướng nói.

PV