Điều chỉnh kích thước chữ

Năm 2019: Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước khoảng 222.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo mới đây của Kiểm toán Nhà nước về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho thấy số bội chi vào năm tới sẽ tương ứng 3,6% GDP.

Audio
Năm 2019: Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước khoảng 222.000 tỷ đồng 1

Cần rà soát lại các khoản chi và cắt giảm những nhiệm vụ không cần thiết để hạn chế bội chi (Ảnh TL)


Cũng theo báo cáo, kế hoạch bội chi và phương án vay trả nợ của ngân sách địa phương còn 11 tỉnh thành phố dư nợ vay cuối năm 2019 vượt hạn mức dư nợ vay theo quy định. Chi trả nợ lãi năm 2019 được dự tính là 124,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 12,3 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2018.

Trong khi đó dự kiến trả nợ gốc năm 2019 là 197 nghìn tỷ đồng, nghĩa vụ trả nợ gốc của Chính phủ khoảng 182 nghìn tỷ đồng sẽ tạo ra áp lực lớn của ngân sách năm 2019, mặc dù nghĩa vụ nợ trực tiếp/tổng thu ngân sách nhà nước theo báo cáo vẫn trong giới hạn cho phép.

Để khắc phục tình trạng này, theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, cần rà soát lại các khoản chi và cắt giảm những nhiệm vụ không cần thiết, tập trung đẩy mạnh sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công theo các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 để giảm chi thường xuyên và tăng chi đầu tư phát triển, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia, cấp thiết và vùng đặc biệt khó khăn. 
                                                                                                                                                                                                                                   

     Ngọc Hà