Điều chỉnh kích thước chữ

Ngày 3/5, công bố danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

(CLO) Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) theo từng đơn vị bầu cử ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện chậm nhất là vào ngày 3/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử).

Audio
Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Luật Bầu cử ĐBQ và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), các cơ quan, tổ chức ở địa phương sẽ phải triển khai hàng loạt công việc thuộc trách nhiệm của mình để đáp ứng yêu cầu về tiến độ chuẩn bị bầu cử, trong đó có việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Cụ thể, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp cần được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố hoàn thiện để chuyển tới Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các cấp tương ứng chậm nhất là vào ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử).

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử tại địa phương được tiến hành chậm nhất là vào ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

Trong khi đó, việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện chậm nhất là vào ngày 3/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử).

Các Tổ Bầu cử thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ở khu vực bầu cử chậm nhất là vào ngày 3/5/2021 (20 ngày trước bầu cử).

Các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử để người dân hiểu rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình về bầu cử. Ảnh: internet

Các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử để người dân hiểu rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình về bầu cử. Ảnh: internet

Về công tác tuyên truyền, từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được công bố, các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp để tổ chức cho người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định của Luật, để việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Trong thời gian từ ngày 13/5 đến ngày bầu cử 23/5/2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), Tổ Bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Ủy ban Bầu cử ở các địa phương cần chủ động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử, về việc danh sách người ứng cử, về danh sách cử tri và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị khác có liên quan đến công tác bầu cử.

Từ ngày 13/5/2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), các cơ quan phụ trách bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và danh sách những người ứng cử.

PV