Điều chỉnh kích thước chữ

Nhà báo Nguyễn Thị Hải Vân tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

(CLO) Ngày 18/12/2018, tại TP. Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 8 đồng chí và nhà báo Nguyễn Thị Hải Vân đã tái đắc cử chức Chủ tịch hội Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương khóa VIII.

Tới dự Đại hội có đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Vũ Văn Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương; Lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, Ngành; Văn phòng HĐND, UBND tỉnh Hải Dương; Lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành khu vực đồng bằng và Duyên hải Bắc bộ; Lãnh đạo và toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Mai Đức Lộc phát biểu với đại hội

Sau phần khai mạc, đại hội đã được nghe báo cáo đánh giá về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh và công tác của Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 - 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Báo cáo đã nêu khá chi tiết và khẳng định rằng: Báo chí Hải Dương trong những năm qua đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, là cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân. Thể hiện rõ chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền, góp phần tích cực nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền; định hướng dư luận, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham gia tích cực vào công tác giám sát, phản biện xã hội, quảng bá giới thiệu các giá trị về văn hóa, lịch sử đất và người Hải Dương.

Nhiều nội dung chính được các cơ quan báo chí, nhất là Báo Hải Dương, Đài phát thanh- Tuyền hình tỉnh đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền về: Kết quả thực hiện các nghị quyết Đại hội XI, XII của TƯ Đảng, nghị quyết Đại hội XV, XVI Đảng bộ tỉnh. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và HĐND tỉnh khóa XVI; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với đạo đức người làm báo. Nội dung về công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X; một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị Quyết Hội nghị Trung ương bốn, năm, sáu, bảy khóa XII; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới… Qua đó, đã cổ vũ, động viên, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xứng đáng là công cụ tuyên truyền, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Quang cảnh Đại hội VIII- Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương

Các ý kiến tham luận tại đại hội đều nhất trí với bản báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khoá VII đã trình tại đại hội và thấy rằng: Báo cáo đã nêu đầy đủ những ưu điểm, hạn chế thiếu sót, nguyên nhân, giải pháp và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần có những giải pháp tích cực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu đặt ra với báo chí truyền thông trong thời đại phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương khoá VIII ra mắt tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đều ghi nhận và biểu dương những đóng góp xứng đáng của báo chí truyền thông cũng như của Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương trong suốt những năm qua. Đồng thời mong muốn sớm khắc phục những hạn chế để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương cũng như đóng góp cho công cuộc đổi mới của tỉnh, của đất nước. Mặt khác cần nhận thức sâu sắc về những thuận lợi, khó khăn và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 để mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí và Hội Nhà báo các cấp phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận để thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi nhà báo cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành trọng trách của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương khoá VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 8 đồng chí . Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân được bầu tái đắc cử chức Chủ tịch  Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương  khoá VIII

 Kim Cương