Điều chỉnh kích thước chữ

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công

(CLO) Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ vốn, khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 gửi Bộ Tài chính trước ngày 25/2/2019.

Báo nói Công luận
Cần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm (Ảnh minh họa)

Cần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm (Ảnh minh họa)

Ngày 31/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1897/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 với hơn 337.617 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 19/2/2019, vẫn còn 9 đơn vị (1 bộ ngành và 8 địa phương) chưa có văn bản phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 gửi Bộ Tài chính.

Để đảm bảo việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2019 đúng theo quy định làm cơ sở để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề nghị các đơn vị khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2019 gửi Bộ Tài chính để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ công khai tình hình giải ngân tháng 2/2019 theo quy định.

Trong năm 2018,  về vốn ngân sách, Chính phủ cũng đã giao 372.035,856 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2018. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao 80.351,215 tỷ đồng cho các Bộ, ngành Trung ương và 291.684,641 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng trong Quý I năm 2018, tỷ lệ phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN (chưa bao gồm vốn MTQG), Bộ Tài chính cho biết cũng được coi là đạt rất thấp. Riêng về vốn phân bổ kế hoạch để thực hiện các chương trình MTQG hết Quý I năm 2018 Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch của 36/53 địa phương, với tổng số vốn phân bổ trên 7.384,2 tỷ đồng.

Khải Nguyên