Điều chỉnh kích thước chữ
Viết tiếp vụ việc người dân trồng rừng nguyên liệu nhưng không được khai thác tại Nam Đàn (Nghệ An):

Nhiều cơ quan có kiến nghị, đề xuất

(NB&CL) Báo Nhà báo & Công luận số 20/2022 đã có bài viết “Bỏ công và của trồng rừng nguyên liệu nhưng không được khai thác, hàng chục hộ dân cầu cứu”. Xung quanh vụ việc này, nhiều cơ quan liên quan đã có một số kiến nghị, đề xuất xử lý…

Audio

Sự kiện: Nghệ An

Báo Nhà báo & Công luận số 20/2022 đã có bài viết “Bỏ công và của trồng rừng nguyên liệu nhưng không được khai thác, hàng chục hộ dân cầu cứu” về việc hàng chục hộ dân ở xóm 9, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An bỏ tiền của, công sức ra nhận đất và trồng hàng chục ha cây Keo lai nhưng đến khi khai thác lại không được thu hoạch, vì rừng trồng này đã trở thành rừng đặc dụng. Xung quanh vụ việc này, nhiều cơ quan liên quan đã có một số kiến nghị, đề xuất xử lý…

Theo đó, ngày 16/6/2021, UBND xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã có tờ trình 60/TTr-UBND về việc đề nghị cho phép khai thác khối lượng gỗ Keo tại khu vực đồi Đá Đen, đồi Đá Mài thuộc xóm 9, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Cụ thể, UBND xã Nam Thanh kính trình UBND tỉnh Nghệ An, Sở NN&PTNT tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Nam Đàn, Phòng NN&PTNT huyện Nam Đàn, Hạt kiểm lâm huyện Nam Đàn, BQL rừng đặc dụng Nam Đàn xem xét cho các hộ dân thuộc xóm 9, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn được phép khai thác khối lượng gỗ keo đã trồng hơn 7 năm nay. Đây là rừng keo được trồng trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc vùng đồi Đá Đen, đồi Đá Mài xã Nam Thanh đã đến tuổi khai thác nhằm tránh thiệt hại về kinh tế do thiên tai, bão lũ gây ra.

nhieu co quan co kien nghi de xuat hinh 1

Hàng chục hộ dân xã Nam Thanh đang trông ngóng các cấp, các ngành tháo gỡ vướng mắc cho họ để được khai thác rừng keo.

Sau khi UBND xã Nam Thanh có tờ trình đề nghị, ngày 30/6/2021, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 2347/SNN-KL gửi UBND xã Nam Thanh và BQL rừng đặc dụng Nam Đàn về việc khai thác gỗ Keo. Theo đó, văn bản nói rõ: Sở NN&PTNT nhận được tờ trình 60/TTr-UBND ngày 16/6/2021 của UBND xã Nam Thanh về việc đề nghị cho phép khai thác khối lượng gỗ keo tại khu vực đồi Đá Đen, đồi Đá Mài thuộc xóm 9, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Cũng liên quan đến nội dung này, ngày 16/6/2020 trên cơ sở kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành do Sở NN&PTNT Nghệ An (đại diện là Chi cục Kiểm lâm) chủ trì, Sở NN&PTNT đã có báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về kết quả kiểm tra, xác minh chồng lấn đất lâm nghiệp giữa BQL rừng đặc dụng Nam Đàn với các hộ dân ở xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn tại văn bản số 1854/SNN-KL. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 4015/UBND-NN ngày 25/6/2020.

nhieu co quan co kien nghi de xuat hinh 2

Văn bản 4015/UBND-NN của UBND tỉnh Nghệ An về việc xử lý tranh chấp đất lâm nghiệp tại huyện Nam Đàn.

Tuy nhiên theo nội dung Tờ trình số 60/TTr-UBND, UBND xã Nam Thanh chưa xác định rõ đối tượng chủ rừng, cũng như tình trạng quy hoạch cụ thể đối với từng lô rừng đăng ký khai thác.

Do đó, để thực hiện việc khai thác cây Keo tại khu vực đồi Đá Đen, đồi Đá Mài thuộc xóm 9, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An, trên cơ sở các văn bản đã chỉ đạo có liên quan và các quy định hiện hành của pháp luật, Sở NN&PTNT có ý kiến: Đề nghị UBND xã Nam Thanh cần xác định rõ đối tượng chủ rừng, tình trạng quy hoạch cụ thể đối với các lô rừng của 48 hộ gia đình có tên trong đơn xin khai thác.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo số 4015/UBND-NN triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể: phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Sở NN&PTNT tại văn bản số 1854/SNN-KL, từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn đất lâm nghiệp trên địa bàn. Từ đó xác lập tư cách chủ rừng cụ thể đối với từng hộ gia đình trồng rừng trên địa bàn.

Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn có diện tích rừng trồng Keo thuộc các khu vực nói trên thực hiện việc khai thác rừng đúng theo quy chế quản lý từng loại rừng và đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, cụ thể: đối với các lô rừng trồng thuộc quy hoạch rừng đặc dụng: thực hiện khai thác lâm sản theo quy định tại Điều 52 Luật lâm nghiệp. Trong đó, quy định được khai thác tận dụng gỗ trong quá trình thực hiện biện pháp lâm sinh để bảo tồn, tôn tạo, khôi phục hệ sinh thái… (theo điểm a khoản 2 Điều 52 Luật Lâm nghiệp).

Đối với các lô rừng trồng thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện trình tự thủ tục khai thác theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 27/2008/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Đề nghị BQL rừng đặc dụng Nam Đàn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở NN&PTNT tại văn bản số 1854/SNN-KL và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 4015/UBND-NN. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, điều chỉnh quỹ đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 5554/UBND-NN ngày 25/7/2017. Hạt kiểm lâm huyện Nam Đàn đã phối hợp với Đoàn Điều tra quy hoạch lâm nghiệp Nghệ An, BQL rừng đặc dụng Nam Đàn tiến hành điều tra, rà soát quỹ đất lâm nghiệp trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng tỉnh Nghệ An năm 2015; rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn các xã. Thống nhất kết quả rà soát, điều chỉnh quỹ đất lâm nghiệp và 3 loại rừng trên địa bàn Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn là diện tích chuyển từ rừng đặc dụng sang rừng sản xuất: 280,71ha tại xã Nam Thanh.

nhieu co quan co kien nghi de xuat hinh 3

Ông Đậu Đình Hùng - Trưởng BQL rừng đặc dụng Nam Đàn trao đổi với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên, ông Đậu Đình Hùng - Trưởng BQL rừng đặc dụng Nam Đàn, ông Hùng cho biết, người dân xã Nam Thanh đã có nhiều ý kiến, kiến nghị từ 3 năm nay. Sau khi nhận được ý kiến của người dân, BQL rừng đặc dụng Nam Đàn vẫn luôn song hành cùng các hộ dân, làm các văn bản đề xuất lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền tháo gỡ, tạo điều kiện cho người dân được khai thác gỗ keo tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn.

Mới đây, chúng tôi nhận được các văn bản của Sở NN&PTNT giao cho chúng tôi rà soát lại đất đai để tiến hành chuyển đổi. Đơn vị đã tiến hành rà soát và đưa toàn bộ diện tích vùng xã Nam Thanh từ rừng đặc dụng chuyển sang rừng sản xuất để đề nghị lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau khi rà soát xong, chúng tôi đã làm báo cáo gửi UBND huyện Nam Đàn và huyện Nam Đàn cũng đã có văn bản trình lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thẩm định để trình UBND tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh để xin Chính phủ điều chỉnh số diện tích đó nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả”, ông Hùng cho biết.

Theo Trưởng BQL rừng đặc dụng Nam Đàn Đậu Đình Hùng, đối với việc người dân xin đơn vị để khai thác keo thì về góc độ quản lý nhà nước, căn cứ theo quy định: rừng keo đó đang là đối tượng của rừng đặc dụng nên đơn vị không dám cho người dân khai thác, đồng thời trả lời người dân là đơn vị đã và đang đề nghị, song kết quả cuối cùng vẫn phải chờ thẩm quyền giải quyết của cấp trên.

Trước đó, như Báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh sự việc hàng chục hộ dân ở xóm 9, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An bỏ tiền của, công sức ra nhận đất và trồng hàng chục ha cây keo lai kể từ năm 2007 và đã thu hoạch vụ đầu. Thế nhưng đến khi khai thác lứa 2, họ lại không được thu hoạch vì số rừng trồng này đã trở thành rừng đặc dụng.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Bình Luận
 
 
Tin mới
Dự báo thời tiết 3/7: Đông Bắc Bộ mưa lớn

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Từ đêm 2/7 đến ngày 3/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm.

Tại sao ngành thời trang không thể tái chế quần áo cũ?

(CLO) Ngày nay, chúng ta sản xuất nhiều quần áo hơn bao giờ hết. Và động lực cho điều này chủ yếu là kinh tế, hơn là nhu cầu của con người.

Lần đầu tiên phát hiện loài cây ăn thịt dưới lòng đất

(CLO) Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài thực vật ăn thịt với các ổ bẫy bắt mồi dưới lòng đất và ăn thịt các sinh vật sống dưới lòng đất như giun, ấu trùng và bọ cánh cứng.

Những sản phẩm của Apple bị người dùng tẩy chay trong lịch sử

(CLO) Apple Newton, Apple USB Mouse,… là những sản phẩm của Apple trong lịch sử bị người dùng phàn nàn và tẩy chay.

Triển khai dự án xây dựng Quốc lộ 6, tạo cơ hội bứt phá quan trọng cho huyện Chương Mỹ

(CLO) Ngày 2/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

HAGL khủng hoảng thủ môn trong ngày V.League 2022 trở lại

(CLO) Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nhận tin không vui khi hai thủ thành là Huỳnh Tuấn Linh và Lê Văn Trường bị dính chấn thương không thể ra sân ỏ trận đấu với Bình Định tại vòng 5 V.League 2022.

Tăng cường công tác kết nối, hỗ trợ các hoạt động báo chí

(CLO) Ngày 2/7, tại Đồng Nai, liên chi hội các cơ quan báo chí Trung Ương tại TP. HCM tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ.

Hà Nội thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô

(CLO) UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 về việc thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng chống COVID-19

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng chống COVID-19.