Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An

(CLO) Sáng 12/12 tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021 các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Báo nói Công luận
Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Theo đó, trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh Nghệ An về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Kết quả, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 81/82 phiếu bầu.

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hồng Vinh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh (thứ hai từ trái sang)

Trước đó, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hồng Vinh.

Được biết, ông Lê Hồng Vinh, sinh ngày: 01/5/1974, quê quán: Xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: Xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày vào Đảng: 03/11/1998; Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý Khoa học công nghệ; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường, Đại học Giao thông vận tải; Trình độ chính trị: Cao cấp; Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trọng Đức