Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

(CLO) Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Audio
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc

Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Điến; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch.

HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh ngày 20/1/1973, quê quán xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Chăn nuôi, Thạc sỹ Khoa học môi trường, Cử nhân Sinh học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Phạm Quang Ngọc từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã bầu ông Trần Song Tùng, Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Cao Sơn, Bí thư Thành ủy Tam Điệp, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Thế Vũ