Điều chỉnh kích thước chữ
Bắc Giang:

Phát lộ hàng loạt sai phạm của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng

(NB&CL) Từ những lá đơn tố cáo của một số cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng, Thanh tra Sở Y tế Bắc Giang đã vào cuộc, qua đó, phát hiện nhiều sai phạm của ông Vũ Trí Quý - Giám đốc Bệnh viện.

Báo nói Công luận

Nội dung đơn tố cáo cho biết: Từ năm 2016 đến nay, ông Vũ Trí Quý đã chỉ đạo nhân viên Khoa Sản  thu thêm nhiều khoản tiền không có trong bảng công khai giá dịch vụ của bệnh viện, gây tốn kém cho người bệnh đến điều trị.

Cụ thể, phí phòng có điều hòa 100.000 đồng/ngày, phí mua thuốc từ 700.000 - 800.000 đồng/người bệnh. Tất cả các khoản thu trên Khoa Sản đều không trả hóa đơn chứng từ. Việc làm này đã vi phạm quy định tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

Ông Vũ Trí Quý còn chỉ đạo nhân viên Khoa Sản thực hiện nhiều loại xét nghiệm không được bảo hiểm y tế thanh toán. Ngoài ra, Bệnh viện đã tự ban hành các mức thu viện phí không có trong quy định (thu thêm tiền giường nằm, tiền mua chỉ...) với tổng số tiền 300 triệu đồng là vi phạm Điều 19 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí, lệ phí. Pháp lệnh quy định rõ “Tổ chức cá nhân nào thu lệ phí không có tên trong chi tiết phí, lệ phí hoặc ban hành lệ phí không đúng thẩm quyền đều coi là vi phạm pháp luật...”.

59770995_2354837504763502_1138340000442613760_n-1518

Đơn tố cáo còn phản ánh hàng loạt dấu hiệu vi phạm khác của ông Vũ Trí Quý, như: Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị hóa chất; chi tiền thủ thuật tại Khoa Y học Cổ truyền, Khoa Phục hồi chức năng; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; sai phạm trong việc khám sức khỏe thi tuyển nghĩa vụ quân sự đối với nhiều thanh niên trên địa bàn; sai phạm trong thu chi tài chính; chi tiền tiếp khách với số tiền “khủng”...

Trước những phản ánh trên, Thanh tra Sở Y tế Bắc Giang đã vào cuộc, kết luận nhiều sai phạm liên quan với ông Vũ Trí Quý. Cụ thể, xác minh việc chi tiền thủ thuật tại Khoa Y học Cổ truyền, Khoa Phục hồi chức năng cho thấy, trong các tháng 8,9,10/2018, tổng số tiền thủ thuật phải thanh toán là: 30.933.500 đồng, số đã trả là 28.900.500 đồng. Tuy nhiên, Phòng Tài chính Kế toán đã tổng hợp để thanh toán không chính xác dẫn đến việc có người thì trả thừa, có người lại trả thiếu.

Đối với số thủ thuật trả thiếu cho cán bộ, đề nghị Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng làm thủ tục thanh toán cho cán bộ trong thời gian gần nhất. Đối với số tiền trả thừa, đề nghị Giám đốc Bệnh viện ban hành quyết định thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Về công tác tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng ban hành Kế hoạch số 28/KH-BV ngày 9/3/2018 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2018 và các năm tiếp theo.

Kết quả rà soát, bổ sung tại bệnh viện được phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-BV ngày 19/4/2018 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng. Theo đó, 12 viên chức lãnh đạo quản lý đã đưa ra khỏi quy hoạch, do đã được bổ nhiệm chức danh được quy hoạch; đồng thời bổ sung quy hoạch mới 06 viên chức; các viên chức được bổ sung quy hoạch có hồ sơ quy hoạch đầy đủ, tiêu chuẩn điều kiện quy hoạch đảm bảo theo quy định. Trong tổng số 6 viên chức được bổ sung quy hoạch, có 02 viên chức quê quán huyện Lục Nam cùng quê với ông Vũ Trí Quý.

Qua kiểm tra xác minh cho thấy, Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý khoa, phòng chưa đúng theo hướng dẫn của Sở Y tế tại công văn số 294/SYT-TCCB ngày 2/3/2018 và kế hoạch do bệnh viện xây dựng.

Cụ thể danh sách đưa ra khỏi quy hoạch đối với những viên chức không đủ điều kiện và danh sách bổ sung quy hoạch thực hiện tại bước 1, do Phòng Tổ chức Hành chính bệnh viện tự rà soát, đề xuất, không thực hiện bước rà soát, lập danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch và bỏ phiếu kín tại các khoa, phòng.

Như vậy, kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch tại Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng năm 2018 không đảm bảo đúng quy trình.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, theo báo cáo, năm 2018, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo quản lý Trưởng, Phó khoa /phòng, Điều dưỡng trưởng đối với 11 viên chức.

Có 3 trường hợp thực hiện điều động bổ nhiệm gồm: ông Lê Đức Vĩnh, trình độ chuyên môn Y sĩ định hướng chuyên khoa Sản - Nhi; thời điểm bổ nhiệm từ ngày 10/01/2018, chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức.

Ông Vũ Trí Nhu, trình độ chuyên môn: Y sĩ y học dân tộc; chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng khoa Y học Cổ truyền; thời điểm bổ nhiệm từ ngày 10/01/2018.

Ông Nguyễn Mạnh Ninh, trình độ chuyên môn: Y sĩ đa khoa; chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng khoa Truyền nhiễm; thời điểm bổ nhiệm từ ngày 10/01/2018.

Qua xác minh cho thấy: Cả 03 trường hợp không có hồ sơ bổ nhiệm; trình độ chuyên môn của cả 03 trường hợp được điều động bổ nhiệm đều không đạt theo tiêu chuẩn quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm và luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 9/2/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang. Việc điều động bổ nhiệm đối với 03 trường hợp này không báo cáo Sở Y tế.

Về hoạt động công tác dược, qua kiểm tra cho thấy, Bệnh viện không thực hiện quản lý các khoản, mục thu, chi của nhà thuốc, không thực hiện quản lý đầu vào, đầu ra của nhà thuốc, từ đó không hạch toán được lỗ, lãi của nhà thuốc.

Mặc dù ông Quý “dính” hàng loạt sai phạm như vậy, nhưng lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang chỉ yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng “rút kinh nghiệm”. Trước những động thái trên, nhiều cán bộ tại Bệnh viện tỏ rõ bức xúc, cho rằng Sở Y tế đã “bao che” và “giơ cao đánh khẽ” đối với ông Vũ Trí Quý, xử lý kỷ luật không nghiêm để răn đe những cán bộ đang có biểu hiện “lệch lối”, đi ngược chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực, chống “lợi ích nhóm”.

Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ vào cuộc làm rõ quy trình bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ và công tác thu chi tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng, đảm bảo khách quan, minh bạch tránh gây thêm bức xúc cho cán bộ công nhân viên tại đây.

Thành Vinh