Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

(CLO) Ngày 6/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH TW Đảng về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Báo nói Công luận
Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại tỉnh Bạc Liêu.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại tỉnh Bạc Liêu.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bạc Liêu, qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển; nét đẹp văn hóa được quan tâm giữ gìn. Các hoạt động rèn luyện thân thể theo gương Bác phát triển rộng khắp, với tỷ lệ 28% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Hiện nay, có 100% số trường học đảm bảo việc thực hiện giáo dục thể chất.

Đối với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng đạt nhiều kết quả và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, phong trào toàn dân đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bằng nhiều phương thức sáng tạo đã giúp cho công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực với 4,12% hộ thoát nghèo, kéo tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 4,3% trong năm 2018 và xếp thứ 5/13 tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL.

Bên cạnh đó, môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từng bước trưởng thành. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm trùng tu, tôn tạo để giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Ngoài ra, các mô hình mới trong phát triển văn hóa gắn với du lịch và dịch vụ - thương mại từng bước được hình thành, mở ra một hướng phát triển mới trong tỉnh Bạc Liêu trong tương lai, kết nối giữa nền tảng, truyền thống văn hóa của địa phương với xu hướng hội nhập văn hóa tiến bộ của nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của BCH TW Đảng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa mặc dù được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhưng vẫn còn thiếu, yếu. Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa còn hạn chế, các thiết chế được đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân. Ngân sách đầu tư cho sự nghiệp văn hóa còn ít, chưa đảm bảo để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những bước phát triển về kinh tế, xã hội của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua. Đối với việc thực hiện Nghị quyết 33 của BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Bạc Liêu đã có chủ động và tích cực triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả khá tốt.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đề nghị tỉnh Bạc Liêu cần giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết bản sắc văn hóa của 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật đờn ca tài tử. Tập trung chăm lo tốt công tác giáo dục, nhất là việc đổi mới phương pháp, thi đua dạy tốt, học tốt gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, tinh thần lao động, sáng tạo cho học sinh. Đặc biệt, ở lĩnh vực y tế tỉnh cần quan tâm nhiều hơn đối với các tuyến y tế cơ sở, từ đầu tư vật chất, trang thiết bị, đến công tác đội ngũ nhân lực khám và điều trị bệnh, nhằm góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết: “Phó Thủ tướng đã có những chỉ đạo rất sát về các nội dung trong thực hiện Nghị quyết 33 của BCH TW Đảng. Tỉnh sẽ tiếp thu và ghi nhận đầy dủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và sẽ tiếp tục bám sát các quan điểm, giải pháp và nội dung của Nghị quyết; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng phát triển văn hóa, đi đôi với xây dựng con người tốt đẹp để đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống..."

Minh Luân